....

Chyba na stránce: Mějte kontrolu nad financemi střediska - pracujte s rozpočtem - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/4580-mejte-kontrolu-nad-financemi-strediska-pracujte-s-rozpoctem?tl=comments&autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Mějte kontrolu nad financemi střediska - pracujte s rozpočtem

K plánování a sledování finančních prostředků slouží rozpočet. Rozpočet se sestavuje na kalendářní rok a zjistíme z něj, kolik peněz potřebujeme na svoji činnost a z jakých zdrojů peníze získáme.

Povinnost sestavování rozpočtu a také jeho schválení střediskovou radou vyplývá z Hospodářského řádu. Rozpočet na další rok je nejlepší sestavit zhruba 2 měsíce před koncem roku.

Pokud jste tak neučinili doteď, nečekejte na další kalendáří rok - sestavit ho můžete i na již probíhající rok. V tomto případě do rozpočtu započítáte realizované náklady i výnosy a na další část roku vytvoříte odhad.
Středisko by si rovněž mělo také vytvářet rezervu pro případ nenadálých situací - nezískání dotací a grantů, nutnost nákladnější opravy apod. Rezervu je dobré vytvářet dlouhodobě, doporučeno je ve výši 10 % celkových nákladů.

Příklady odhadovaných položek do rozpočtu jednotky:

Náklady (výdaje)

 • režijní náklady středisko - nájem klubovny, elektřina, voda (odhad dle předchozího roku)
 • režijní náklady tábořiště - cestovné, opravy (plán oprav tábořiště)
 • materiál, vybavení - potřeby pro činnost oddílů (dle plánu činnosti, výsledků inventarizace, stavu opotřebení a plánu obnovy vybavení)
 • odhad nákladů akcí (dle plánu činnosti, plánovaných rozpočtů akcí)
 • služby - opravy (dle plánu, invenatarizace)
 • ostaní - pojištění
 • proplácení nákladů činovníkům (např. účast. poplatky na vzdělávání, cestovné atd.)

Zdroje (výnosy, příjmy)

 • registrační poplatky
 • dotace MŠMT
 • příspěvky samosprávy (obec, kraj..)
 • účastnické poplatky (akce, tábory)
 • příjmy z pronájmů (klubovny, tábořiště)
 • ostatní příjmy - dary, jiné příjmy z akcí

Zdroj: Příručka pro vedoucí středisek - Základy hospodaření

S rozpočtem je dále důležité průběžně pracovat, kontrolovat jeho čerpání a aktualizovat dle měnících se plánů - např. pokud nezískáte grant, nebo se v průběhu roku objeví potřeba větší opravy. Pokud jsou naopak výdaje nižší, je dobré včas plánovat další nákupy, abyste vyúčtovali získané dotace a granty a nemuseli na konci roku rychle objednávat velké množství vybavení, případně vracet peníze.

Po skončení roku je dobré rozpočet vyhodnotit a zjistit, zda se vám podařilo hospodařit dle plánu a vyhodnotit rozdíly v jednotlivých položkách. Toto vyhodnocení můžete provést tak, že vedle sloupců s plánovanými výdaji (příjmy) doplníte ještě další sloupec se skutečnými výdaji (příjmy).  Dále porovnáte plánované a skutečné výše položek - u větších rozdílů je dobré zjistit důvody nenaplnění/překročení rozpočtu.

Obdobným způsobem byste měli pracovat i s rozpočty větších akcí a táborů.

Více informací se můžete dozvědět v metodice Rozpočet a vše kolem.

Marie Konečná - Maňule
Koordinátorka ekonomických on-line projektů

Tento článek je součástí Hospodářských střípků. Přehled všech článků odeslaných hospodářskými střípky a možnost přihlášení k zasílání mailem je zde. Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 781x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu