....

Chyba na stránce: Potřebujete zaplatit brigádníka a připravit mu smlouvu? Přečtěte si, jaké máte možnosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/4627-potrebujte-zaplatit-brigadnika-pripravit-mu-smlouvu-a-vyplatit-odmenu-podivejte-se-jake-mate-moznosti?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Potřebujete zaplatit brigádníka a připravit mu smlouvu? Přečtěte si, jaké máte možnosti

Jako OJ si můžete sjednat spolupráci s jinou osobou hned několika způsoby:

1) Jako příležitostnou činnost

  • Příležitostnou činnost pro Vaši OJ může vykonávat kdokoliv, kdo na danou činnost nemá živnostenský list
  • Smlouva může být uzavřena ústně nebo písemně (např. smlouva o dílo)
  • Platbu za vykonanou příležitostnou činnost je možné vyplatit v hotovosti a doložit výdajovým dokladem
  • Pokud celkový příjem za veškerou příležitostnou činnost u spolupracovníka nepřesáhne v kalendářním roce 30.000,-, nemusí daná osoba tento příjem danit.

2) Formou fakturace fyzickou osobou podnikající (OSVČ)

  • OSVČ má na danou činnost živnostenský list
  • OSVČ Vám vystavuje faktury za odvedenou práci, služby apod.

3) Formou dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (dohody je nutné uzavřít písemně)

  • Jednodušší dohodu o provedení práce (DPP) uzavřete, pokud se jedná o jednorázovou činnost v rozsahu do 300 hodin za kalendářní rok. Při měsíční hrubé mzdě do 10.000,- se z příjmu sráží pouze 15% srážková daň, sociální a zdravotní pojištění se neodvádí. Za sražení a odvedení daně na finanční úřad má zodpovědnost OJ; postup naleznete v metodickém listu. V metodickém listu naleznete i vzor DPP (metodický list bude v září aktualizován, ale tuto část je možné použít).
  • Dohodu o pracovní činnosti  (DPČ) uzavřete v případech, že má činnost opakující se charakter nebo předpokládáme, že rozsah činnosti přesáhne 300 hodin za kalendářní rok. Plánovaný rozsah práce nesmí přesáhout v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tedy 20 hodin týdně) za dobu na kterou je DPČ uzavřena (nebo nejdéle za 52 týdnů). Bližší informace k DPČ najdete v příslušné metodice.

Dlabalová Veronika

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1098x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu