....

Chyba na stránce: Majetek a hospodaření - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/594-kontrolni-cinnost?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Revizní činnost

  Nahlásit chybu