....

Chyba na stránce: Navýšení dotací pro kraje - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/1167-navyseni-dotaci-pro-kraje?autologin=1"

Dotace

Nejvýznamnějším poskytovatelem dotací pro Junák je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Peníze jsou jednotlivým organizačním jednotkám poskytovány buď automaticky (provozní dotace) nebo na základě žádosti/projektu (neorganizovaná mládež, dotace na stavby, atd.)

Navýšení dotací pro kraje

Získali jsme dodatečné prostředky na činnost.

Úsilím Junáka a České rady dětí a mládeže se podařilo pro letošní rok získat dodatečné finanční prostředky na naši činnost z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z celkem 2 301 tis. Kč získaných prostředků směřuje částka 1 162 tis. Kč na navýšení dotační kapitoly junáckých krajů.

Již byly krajům rozeslány rozhodnutí a jsou zasílány finanční prostředky.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 159x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu