....

Chyba na stránce: Byla vydána Směrnice k dotacím OJ na rok 2017 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/3005-byla-vydana-smernice-k-dotacim-oj-na-rok-2017?autologin=1"

Dotace

Nejvýznamnějším poskytovatelem dotací pro Junák je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Peníze jsou jednotlivým organizačním jednotkám poskytovány buď automaticky (provozní dotace) nebo na základě žádosti/projektu (neorganizovaná mládež, dotace na stavby, atd.)

Byla vydána Směrnice k dotacím OJ na rok 2017

Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od MŠMT v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 až 2020".

Směrnice k dotacím OJ se týká těchto typů dotací:

  • provozní náklady - o dotace není třeba žádat
  • vzdělávání činovníků - žádosti se podávají v průběhu roku prostřednictvím skautISu
  • oprava a údržba staveb - žádosti podány na podzim 2016 - nyní nelze žádat
  • rádcovské akce - žádosti podávejte prostřednitvím krajů
  • celostátní akce - žádosti podány do konce roku 2016 - nyní nelze žádat
  • neorganizovaná mládež - žádosti podány na podzim 2016 - nyní nelze žádat
  • investiční akce - žádosti podány na podzim 2016 - nyní nelze žádat
  • strategické priority - projekty středisek - lze žádat do 5.3.2017

Poskytování provozních dotací a dotací na rádcovské kurzy se řídí vyhláškami vydávanými příšlušnými kraji. Po schválení hospodářským zpravodajem je vyhláška umístěna do Spisovny (krajské dotační vyhlášky).

Směrnice na rok 2017 se liší oproti směrnici k dotacím na rok 2016 zejména v:

1. Ministerstvo školství zavedlo limity pro dotování vybraného vybavení. Toto omezení se týká všech dotačních kapitol. Podle nařízení MŠMT nemůže dotace převýšit stanovenou maximální částku u vyjmenovaných položek vybavení (týká se všech dotačních kapitol)

Videokamera 7 000 Kč

Mobilní telefon 6 000 Kč

Multifunkční zařízení (tiskárna, scaner, kopírka) 10 000 Kč

Notebook 14 000 Kč

Stolní PC včetně monitoru 20 000 Kč

Tablet 6 000 Kč

2. Ústřední orgány schválily v loňském roce novou dotační kapitolu na podporu drobných projektů vycházejících ze Strategie. Podpora těchto projektů pokračuje, podmínky jsou uvedeny v kap. 9.

Hana Bejčková
Finanční manažerka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1974x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu