....

Chyba na stránce: Celostátní akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/celostatni-akce?autologin=1"

Celostátní akce

Celostátní akce

Pořádáte akci celorepublikového významu? I na tyto akce lze žádat o dotace.

Celostátní akcí se rozumí projekt celostátního významu se širokým výchovným dopadem na cílovou skupinu. Pořádat ji může jakákoliv organizační jednotka Junáka, která je schopná ji zorganizovat a splní její podmínky. Zásadním dokumentem, kde jsou uvedené termíny podávání projektu a hlášení, či podklady pro vyučtování akce, je Pokyn k celostátním akcím Junáka

Aby akce byla celostátní, tak musí splňovat určité podmínky:

  • musí se jí zúčastnit nejméně 100 osob
  • je otevřená pro všechny členy Junáka bez ohledu na místo působení, čemuž  odpovídá volba místa konání akce
  • akce je propagovaná v dostupných skautských médiích (skautské časopisy, web a další cesty)
  • akce nekoliduje s ostatními celostátními akcemi pro danou věkovou skupinu

Podávání žádosti

Nejprve je třeba podat "Projekt celostátní akce", který zasílejte elektronicky na e-mail: kancelar@skaut.cz.
Podaný projekt slouží jako podklad pro schválení akce Výkonnou radou Junáka, proto je třeba dodržet termíny uvedené v Pokynu k podávání projektů!

Následně je třeba zaslat "Hlášení celostátní akce", kde je třeba uvést předpokládaný počet účastníků, plánovaný rozpočet akce a zejména výši žádané dotace. Tuto hlášenku stačí zaslat opět elektronicky na e-mail: kancelar@skaut.cz, avšak je třeba ji zaslat ve formátu .pdf, jelikož už musí být schválena vedoucím akce a vedoucím organizační jednotky, která akci pořádá.

Vyhodnocení žádosti

Akce schvaluje Výkonná rada Junáka na základě doporučení zpravodaje VRJ pro program a příslušných výchovných odborů VRJ. O výši dotace jsou pořadatelé vyrozumněni a vedoucímu pořádající jednotky je zasláno rozhodnutí, které je třeba elektronicky (případně papírově) schválit. 

Vyúčtování celostátní akce

Vyúčtování se skládá ze 4 formulářů: Vyúčtování účelové dotace (dot_v1), Přehled o úhradách plateb (dot_v2), Vyúčtování projektu a Zhodnocení projektu.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1270x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu