....

Chyba na stránce: Investiční dotace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/investicni-dotace?autologin=1"

Investiční dotace

Investiční dotace

Vlastní vaše středisko nemovitost, která potřebuje zásadní proměnu? Potřebujete rozšířit její kapacitu? Nebo připravujete projekt nové stavby?

Podle informací z odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude na přelomu podzimu a zimy 2018 vyhlášena nová výzva na investiční dotace na následující období. Ještě neznáme její přesné znění, ale po dvou letech se opět chystá možnost podpory stavebních úprav kluboven a základen investičního charakteru. Váš záměr nám pošlete v průběhu září.

Investiční dotace mají na rozdíl od neinvestičních dotací charakter významných změn, kdy vzniká něco nového. Jedná se například o přestavby, rozšíření, zateplení, výstavbu čističky odpadních vod a podobně, nebo stavby nových objektů.

Projekty na rok 2019

Termín pro podání: 13.9.2018
Záměr pošlete mailem na kancelar@skaut.cz

Požadavků na rekonstrukci či rozšíření stávajících kluboven a základen je velké množství (týká se všech NNO pracujících s dětmi a mládeží) a pro úspěch je nutné podávat velmi dobře připravené projekty.

Podmínky podání:

  • stavba je ve vlastnictví Junáka – českého skauta či organizačních jednotek
  • projekt může být víceletý
  • vzhledem k administrační náročnosti jsou přijímány pouze projekty s investičními náklady nad 250 tis. Kč
  • Na projekt je třeba zpracovat záměr

 

Záměr by měl obsahovat zejména:

  1. obecný popis celého projektu (co bude a jakým způsobem konkrétně uděláno), její zdůvodnění (proč se žádá, jaké přínosy realizace projektu přinese), popis současného stavu
  2. orientační časový harmonogram přípravy a realizace stavby
  3. popis majetkového vztahu k dotčeným nemovitým věcem – stavbě, pozemku
  4. informaci o připravenosti záměru (zda je k dispozici projektová dokumentace a pro jaký stupeň, zda je k dispozici stavební povolení, apod.)
  5. 2 či 3 fotografie charakterizujících objekt (pokud jsou k dispozici)
  6. rozpočet nákladů nebo jejich odhad a způsob stanovení; představa zdrojů pokrytí nákladů.

Zaslané záměry budou posouzeny z hlediska vhodnosti a priorit. Následně bude s úspěšnými předkladateli řešena příprava podkladů pro žádost na MŠMT.

 

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem: kancelar@skaut.cz či telefonicky: 234 621 240. 

 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3526x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu