....

Chyba na stránce: Neorganizovaná mládež - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/neorganizovana-mladez?autologin=1"

Neorganizovaná mládež

Neorganizovaná mládež

Máte možnost ve svém okolí uspořádat akci pro "neskautské" děti a mládež? I na tyto akce lze získat dotace z MŠMT.

Samostatnou oblastí, kterou MŠMT podporuje, je práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. Pro získání tohoto typu dotace je třeba podat žádost na ústředí Junáka.

Pro získání dotace je třeba uspořádat nejméně dvě akce v průběhu jednoho dotačního období (od 1.1. do 31. 12.). Akce může být jednorázová (například pohádkový les ke dni dětí) či pravidelná (například týdenní rukodělné kroužky).
Maximální výše dotace je 70% z celkových nákladů projektu (tedy za všechny jednotlivé akce). Akce musí být zaměřené pro děti a mládež ve věku 6 - 26 let - poměr těchto účastníků musí tvořit nejméně 70% všech účastníků.

Podrobnější informace jsou uvedené ve Směrnici k dotacím organizačních jednotek vydávané Hospodářským zpravodajem Junáka každý rok, zpravidla koncem ledna, na aktuální dotační období (viz. sekce Ke stažení).

Důležitým dokumentem pro podávání žádostí o dotace je Směrnice k žádostem o dotace vydávaná Hospodářským zpravodajem Junáka každý rok na konci letních prázdnin předcházejících dotačnímu období (viz. sekce Ke stažení).

Podávání žádosti

Projekty akcí opro neorganizovanou mládež je třeba zpracovat do projektové žádosti ve skautISu a řádně odevzdat. Termín podávání žádostí pro rok 2017 je stanoven směrnicí a je to do 1. října 2017.

Vyhodnocení žádosti

Po zaslání žádosti o dotaci přes SkautIS na Ústředí je doručeno potvrzení, že byl projekt zařazen mezi projekty podávané na MŠMT, případně budete vyzváni k opravě zaslaného projektu.
Výše dotace je známa až po obdržení Rozhodnutí z MŠMT, což je obvykle na jaře roku, na který je poskytovaná dotace. Obdobně jako u všech dotací je vedoucímu organiční jednotky, která o dotaci žádala, zasíláno rozhodnutí, které je třeba elektronicky (případně písemně) schválit. Po schválení rozhodnutí je na účet střediska zveřejněném ve skautISu odeslána záloha dotace ve výši 80%. Zbývající část dotace je odeslána až po doručení vyúčtování na ústředí.

Vyúčtování dotace

Vyúčtování dotace probíhá prostřednictvím SkautISu.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem: skaut@junak.cz či telefonicky: 234 621 225.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2054x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu