Logo

Neorganizovaná mládež

Pořádáte pravidelné akce pro "neskautské" děti a mladé ve svém okolí? Získejte dotační podporu na jejich realizaci z prostředků MŠMT. Zaměření projektu může být velmi rozmanité.

Akce by měly systematicky přispívat k rozšíření nabídky činností a aktivit pro děti a mladé z řad veřejnosti. Pořádány mohou být také pro dětské domovy, žáky škol a podobně. Jedná se o podporu pravidelných aktivit. V rámci projektu tak musí proběhnout minimálně dvě akce během roku. Nemusí se jednat o opakování stejné akce. Poměr účastníků ve věku 6 - 26 let na akci musí tvořit nejméně 70% všech účastníků.

Mezi podporované aktivity patří například jedno i vícedenní akce tematicky zaměřené (sportovní dny, pohádkové lesy, dětské dny, dny otevřených kluboven, organizace místních oslav), pravidelná setkání v klubovně (rukodělné, herní), závody, zážitkové akce a kombinace uvedených. 
Projekt je možné uskutečnit ve spolupráci s dalšími jednotkami (dvou a více středisek, v rámci města) nebo ve spolupráci s obcí.

Dotaci nelze využít na investiční náklady (nákup jednotlivého vybavení nad 40 tis. Kč), zahraniční pobyty, příměstské tábory a akce s délkou přesahující 6 dnů.

Do nákladů akce může být zahrnut materiál na výrobu dobročinných předmětů, potřeby pro dobrovolnickou pomoc a podobně, jsou-li tyto aktivity součástí programu akce. Součástí akce ale nemůže být samotná sbírková činnost (prodej výrobků, předmětů, potravin, pokrmů, poskytování darů atd.) Pro tyto činnosti je třeba předem vyřídit povolení sbírky a tuto vést odděleně od akce. 

Podávání žádostí pro rok 2020

Termín: 1.10.2019
Způsob podání: odevzdaná žádost ve skautISu

Podání žádostí se řídí Směrnicí k žádostem o vybrané dotace pro následující rok.

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (roli může přidělit admin jednotky například hospodáři nebo vedoucímu projektu).

O dotaci je možné požádat na podzim roku předcházejícího realizaci projektu. Maximální výše žádané dotace činí 70% z celkových nákladů, zbylé prostředky musí jednotka doplnit z vlastních zdrojů, účastnických poplatků, požádat o podporu obec, kraj nebo získat dary od příznivců.

 

Vyhodnocení žádostí

Odevzdané žádosti budou vloženy do projektu MŠMT. V případě výrazných nesrovnalostí vyzveme vedoucí projektů k nápravě nebo doplnění potřebných údajů (žádost bude vrácena k doplnění).

Naší snahou je minimálně částečně podpořit všechny realizované projekty, přesnou výši dotace ale s jistotou můžeme říci až na jaře, zpravidla v průběhu března (záleží na schválení ze strany MŠMT). Pokud při podrobném posouzení narazíme na jakýkoliv problém nebo nejasnost, ozveme se.

Schválená částka dotace a podmínky využití jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace.

Odeslání dotačních prostředků a Vyúčtování dotace

Schválenou dotaci odešleme do 14ti dnů od potvrzení rozhodnutí statutárem jednotky. Prostředky budou zaslány na účet jednotky uvedený ve skautISu, v případě jeho změny proto nezapomeňte zrušit platnost původního.

Vyúčtování dotace probíhá opět prostřednictvím SkautISu, a to do měsíce po skončení projektu, nejpozději ale do 15. prosince. Vyúčtování zahrnuje vyplnění:

V dalším kroku je třeba vyúčtování odevzdat, potvrdit vedoucím jednotky (nebo jeho zástupcem) a jedním členem revizní komise. Pro možnost potrzení je nutné pracovat v odpovídající roli. Oproti dřívějšímu "papírovému" způsobu vyúčtování jej není třeba originálně podepisovat a posílat na ústředí poštou. Pro vlastní potřeby jednotky je možné si uložit a vytisknout rozhodnutí i přehled vyúčtování dotace.


Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku.

 

V případě nejasností či jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat přes mail ekonomicke@skaut.cz či zavolat na 774 260 960 (STS).

 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3418x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura