....

Chyba na stránce: Výše členských příspěvků pro organizaci na rok 2017 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/2760-vyse-clenskych-prispevku-pro-organizaci-na-rok-2017?autologin=1"

Výše členských příspěvků pro organizaci na rok 2017

Výše členských příspěvků pro organizaci na rok 2017

Náčelnictvo Junáka - českého skauta na svém zářijovém zasedání stanovilo výši členských příspěvků pro rok 2017.

Náčelnictvo se na zářijovém jednání zabývalo členskými příspěvky pro následující rok.  Po diskuzi odsouhlasilo nárůst o 5 Kč jako v minulých letech s tím, že navýšené prostředky budou celé převedeny do Fondu nemovitostí. Z něho si jednotky mohou půjčovat prostředky na dofinancování nákupů a oprav svých kluboven, základen a tábořišť, zároveň Fond poskytuje dary při nákupu kluboven a pozemků. Příspěvek nově činí 15 Kč na člena a umožní v budoucnu pokrýt více požadavků org. jednotek.

Výše členských příspěvků pro Junák - český skaut (jako celek) činí 245 Kč na člena s odběrem spolkového časopisu (205 Kč bez časopisu).

Pro členy zapojené do Skautské telefonní sítě se výše příspěvku na STS a IT projekty snížila na 200 Kč za telefonní číslo.

Při objednávce členských karet na je stanoven příspěvek ve výši 24 Kč na jednoho člena (platnost karty je 3 roky).

Bořek Slunéčko
hospodářský zpravodaj
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2014x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu