....

Chyba na stránce: Ozvěna setkání s hospodáři - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/2784-ozvena-setkani-s-hospodari?autologin=1"

Ozvěna setkání s hospodáři

Ozvěna setkání s hospodáři

Děkujeme všem, kteří se setkání hospodářů zúčastnili a byli ochotni sdílet své zkušenosti a nápady.

Na semináři jsme slíbili zaslat některé materiály o kterých byla zmínka. Odkazy na ně najdete v tomto článku.

Dávali jsme vám „mapku“ křižovatky v oblasti hospodaření se zvýrazněním, kde najdete tipy na jednoduché získávání dalších prostředků pro jednotky (ke stažení na konci článku). Další informace najdete na facebooku ve dvou skupinách s hospodářskými tématy. Jedna se jmenuje Zdroje pro skauty a druhá Skautská tábořiště – reality.

Vyšel článek o jednoduchém účetnictví, které je nově popsáno přímo v zákoně.

Jednotky musí nově pomocí skautISu zveřejnit výkazy v rejstříku a po sněmech zapsat i vybrané zvolené členy.

Jsou nová pravidla pro proplácení cestovného. Obecně se proplácení neřídí pravidly dle zákona, protože ten je určen pro zaměstnance. Ke změnám vyšel článek, směrnice a vysvětlující metodika. Hlavní změny jsou ve výši možného proplacení opotřebení, není třeba uzavírat smlouvu, je možné použít cenu benzinu dle vyhlášky a již se nedělá spotřeba benzinu průměrem (ale zpravidla použijeme třetí údaj z technického průkazu).

Pokud je do skautISu zapsán nový vedoucí střediska, člen revizní komise, hospodář či vedoucí střediska, přijde mu uvítací balíček (ke stažení na konci článku). Může pro být zajímavé sednout si na jedné z prvních rad a probrat, co vše budeme dělat a zda si některé úkoly neprohodíme, nebo nepředáme dalším.

Asi jste slyšeli o nově zaváděné elektronické evidenci tržeb. Ta se našich jednotek zpravidla týkat nebude. Pokud máte pochybnost, jestli se vás povinnost evidence tržeb týká, napište nám.

Jednotky by měly mít zprávu o hospodaření, sestavit vám ji pomůže metodický list.

Ve skautISu budou nové výkazy pro jednoduché účetnictví, které zatím nejsou zveřejněny, ale můžete si je prohlédnout (náhled ke stažení na konci článku).

 

Ke stažení:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1074x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu