....

Chyba na stránce: Úrazové pojištění v období 2014 - 2017 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/3691-urazove-pojisteni-v-obdobi-2014-2017?autologin=1"

Úrazové pojištění v období 2014 - 2017

Úrazové pojištění v období 2014 - 2017

Od 1. 1. 2014 do 31.12.2017 platila smlouva o úrazovém pojištění s pojišťovnou Kooperativa. 
Číslo smlouvy bylo 540 085 6689.

Podle těchto pokynů postupujte pouze v případě, že se úraz stal v období 1. 1. 2014 do 31.12.2017.

Z pojistění poskytne pojišťovna finanční náhradu za tělesné poškození, ke kterému dojde následkem úrazu, a to při všech aktivitách pořádaných organizační jednotkou Junáka. Pojištění platí pro všechny účastníky (členy i nečleny). K úrazovému pojištění se není třeba hlásit, je plošně sjednáno pro celou organizaci. Náklady na pojištění jsou hrazeny s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu, který se může stát na celém světě. Nelze jej využít k úhradě nákladů ošetření. Tyto náklady vzniklé při ošetření v České republice hradí zdravotní pojišťovna, avšak při cestování do zahraničí je třeba se připojistit v rámci cestovního pojištění.

Hlášení pojistné události

Pokud dojde k úrazu je třeba vyplnit formulář (viz níže), kterým se škodní událost hlásí na pojišťovnu. Nově je možné formulář vyplnit i elektronicky - stačí si ho stáhnout do svého počítače a vyplnit v programu Adobe Reader: elektronický formulář Oznámení úrazu ke stažení (PDF).

V případě potřeby je možné využít k vyplnění vzor.

První list formuláře vyplňuje zraněná osoba a schvaluje ho jednotka, která danou akci pořádala (podpis vedoucího jednotky, případně razítko střediska). Druhý list vyplňuje ošetřující lékař. Pojišťovna zakazuje vyplňování černou tužkou, děkujeme za pochopení.
Formulář odevzdávejte až po skončení léčby, jelikož je pro výplatu pojistného plnění rozhodující počet dnů léčení. Nárok na pojistné plnění vzniká až po uplynutí tzv. karenční lhůty = minimální doby léčby, která je pro všechny zraněné v délce 7 dnů. 
Vyplněný formulář je třeba dvakrát okopírovat. Jednu kopii zaslat na ústředí Junáka (Junák – český skaut, z. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1) a druhou ponechat pro potřeby pořádající jednotky.

Originál formuláře odevzdejte na pojišťovnu Kooperativa a to:

 • osobním odevzdáním na libovolné pobočce
 • zasláním na adresu: Kooperativa pojišťovna, a. s., Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice

Specifika vyplňování formuláře oznámení úrazu

V bodě C datum, čas a místo úrazu je třeba doplnit navíc tzv. kód úrazu, který se skládá ze tří číslic: ABC

Číslo první – A: Typ akce

 • 1: letní tábor
 • 2: pravidelná činnost (oddílová schůzka apod.)
 • 3: jiná akce (výprava, výlet, otevřená akce apod.)

Číslo druhé – B: Místo

 • 1: volná příroda (les, louka, rybník atp.)
 • 2: vnitřek objektu (klubovna, jídelna atp.)
 • 3: na sportovišti (dětské hřiště, koupaliště, tělocvična atp.)
 • 4: ve městě
 • 5: v dopravním prostředku (vlak, autobus atp.)
 • 6: jiné místo

Číslo třetí – C: Činnost

 • 1: hra/závod
 • 2: noční aktivita (noční hra, noční přesun atp.)
 • 3: koupání
 • 4: sportovní činnost
 • 5: cestování (pěšky, ale i dopravním prostředkem)
 • 6: vodáctví
 • 7: horolezectví
 • 8: podpůrná činnost (stavby, vaření atp.)
 • 9: jiná činnost

V případě, že se úraz stal do konce roku 2013, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Generali (podrobně v tomto článku).

Ke stažení:

 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 623x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu