....

Chyba na stránce: Byla vydána směrnice k dotacím OJ na rok 2018 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/3737-byla-vydana-smernice-k-dotacim-oj-na-rok-2018?autologin=1"

Byla vydána směrnice k dotacím OJ na rok 2018

Byla vydána směrnice k dotacím OJ na rok 2018

Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od MŠMT v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 až 2020".

Směrnice k dotacím OJ se týká těchto typů dotací:

 • provozní náklady - o dotace není třeba žádat
 • vzdělávání činovníků - žádosti se podávají v průběhu roku prostřednictvím skautISu
 • oprava a údržba staveb - žádosti podány na podzim 2017 - nyní nelze žádat
 • rádcovské akce - žádosti podávejte prostřednitvím krajů
 • celostátní akce - žádosti podány do konce roku 2017 - nyní nelze žádat
 • neorganizovaná mládež - žádosti podány na podzim 2017 - nyní nelze žádat
 • investiční akce - byly vyhlášeny pouze pro investiční vybavení s malou alokací - nyní nelze žádat 
 • strategické priority - projekty středisek - lze žádat do 5.3.2018

Poskytování provozních dotací a dotací na rádcovské kurzy rozhodují příšlušné kraje. Zpravidla pomocí vyhlášky, která je schválení hospodářským zpravodajem umístěna do Spisovny (krajské dotační vyhlášky).

Nejdůležitější změny ve směrnici:

 • Rozdělení dotace na provozní náklady, které jednotky využívají na provoz a akce, nebude možné rozdělit mezi tyto kapitoly libovolně. Kraj stanoví potřebnou částku na provoz a na akce a tyto částky bude muset vyúčtovat s odchylkou +/-10%. Kraje mohou odhad měnit do 30.10.2018. Je na krajích, jak budou postupovat, aby toto pravidlo dodrželi. Doporučujeme tedy zabývat se vyhláškou kraje, abyste měli aktuální informace.
 • Akce pro neorganizovanou mládež a opravy a údržba staveb jsou administrovány pomocí systému skautIS. Najdete zde prostor pro vyúčtování i rozhodnutí.

I nadále platí limity pro dotování vybraného vybavení. Toto omezení se týká všech dotačních kapitol. Podle nařízení MŠMT nemůže dotace převýšit stanovenou maximální částku u vyjmenovaných položek vybavení (týká se všech dotačních kapitol)

 • Videokamera 7 000 Kč
 • Mobilní telefon 6 000 Kč
 • Multifunkční zařízení (tiskárna, scaner, kopírka) 10 000 Kč
 • Notebook 14 000 Kč
 • Stolní PC včetně monitoru 20 000 Kč
 • Tablet 6 000 Kč

Upozorňujeme také, že z provozních dotací nelze financovat investice. Na tuto chybu jsme ve vyúčtování narazili poměrně často. Pokud si nejste jistí, co je a není investice, doporučujeme přečíst si článek o této problematice, nebo nás kontaktovat.

Hana Bejčková
hana.bejckova@skaut.cz
Finanční manažerka
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1100x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu