Logo

Byla vydána směrnice k dotacím OJ na rok 2018

Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od MŠMT v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 až 2020".

Směrnice k dotacím OJ se týká těchto typů dotací:

Poskytování provozních dotací a dotací na rádcovské kurzy rozhodují příšlušné kraje. Zpravidla pomocí vyhlášky, která je schválení hospodářským zpravodajem umístěna do Spisovny (krajské dotační vyhlášky).

Nejdůležitější změny ve směrnici:

I nadále platí limity pro dotování vybraného vybavení. Toto omezení se týká všech dotačních kapitol. Podle nařízení MŠMT nemůže dotace převýšit stanovenou maximální částku u vyjmenovaných položek vybavení (týká se všech dotačních kapitol)

Upozorňujeme také, že z provozních dotací nelze financovat investice. Na tuto chybu jsme ve vyúčtování narazili poměrně často. Pokud si nejste jistí, co je a není investice, doporučujeme přečíst si článek o této problematice, nebo nás kontaktovat.

Hana Bejčková
hana.bejckova@skaut.cz
Finanční manažerka
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1127x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura