....

Chyba na stránce: Zajímavosti z letošního setkání hospodářů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/4820-zajimavosti-z-letosniho-setkani-hospodaru?autologin=1"

Zajímavosti z letošního setkání hospodářů

Zajímavosti z letošního setkání hospodářů

9. listopadu proběhlo v Praze setkání hospodářů a vedoucích středisek nad hospodářskými tématy. Setkání bylo přínosné, a proto se chceme podělit o to, co zajímavého na setkání zaznělo.

Jako tradičně byla část setkání věnovaná finančním zdrojům středisek a práci s rozpočtem. Potěšilo nás, že s rozpočtem začíná pracovat více středisek, než tomu bylo dříve a zároveň se snaží tvořit finanční rezervu. Rezerva jim slouží na nenadálé výdaje, nebo jako plánované spolufinancování na budoucí stavbu klubovny.

Finanční rezervu tvoří střediska zejména z registračních poplatků od svých členů. Dělají to tak, že se snaží veškeré plánované náklady hradit z dotací a příjem z registračních poplatků si šetří. Zaznamenali jsme, že nejnižší registrační poplatky se pohybují v součtu kolem 500 Kč ročně - pokud střediska nešetří na nic konkrétního, případně pracují s dětmi v nepříliš bohatém regionu. Střediska ve městech a střediska, která např. šetří na klubovnu, nastavují registrační poplatky typicky ve výši kolem 1500 Kč ročně.

Zaujala nás také praxe některých středisek, které nabízejí rodičům možnost volitelně vyššího registračního poplatku, kdy právě navýšení registrace (technicky ve formě daru) v reálu slouží jako příspěvek na novou klubovnu nebo něco jiného.

Část středisek využívá k financování svých investic také veřejné sbírky, on-line dárcovství a crowdfundingové kampaně, což je skvělé, protože tak střediska získávají prostředky na investice, na které se dotace špatně získávají.

Na setkání jsme si proto připomněli, že veřejnou sbírkou je každé získávání peněz od blíže neurčeného okruhu lidí (tedy ne mezi vlastními členy a známými) pro předem stanovený veřejně prospěšný účel. Veřejná sbírka má svá pravidla a podléhá oznamovací povinnosti, proto pokaždé, když vyzýváte lidi, aby Vám na něco přispěli mrkněte na článek k veřejným sbírkám a ověřte si, zda svoji aktivitu nemusíte jako veřejnou sbírku ohlásit (vyhnete se tak velkým pokutám).

Dále jsme se s hospodáři bavili i o výhodách a nevýhodách on-line dárcovství a hithitových kampaní. Každé středisko zjevně preferuje něco jiného, faktem ale zůstává, že získávání financí přes Darujme.cz je levnější (nižší provize apod.) a daňově výhodnější (takový dar lze osvobodit od daně a nepodávat daňové přiznání). Zatímco u Hithitu platíte vyšší provizi, něco Vás stojí odměny pro “přispěvatele” a navíc tento příjem podléhá dani z příjmu a Vy jej musíte do daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob zahrnout. Bližší informace o rozdílech i daňových režimech naleznete v článku na křižovatce.

Kromě fundrisingových témat jsme se na setkání věnovali otázkám spojených s prvotními doklady, inventarizaci majetku, finančním výkazům, účetní závěrce, zprávě o hospodaření a daním. Všechna tato témata najdete přehledně zpracovaná v metodikách Junáka nebo ve stručné podobě v článcích pro hospodáře na skautské křižovatce.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se oblasti hospodaření v Junáku věnují. Rádi se s Vámi sejdeme na dalším setkání hospodářů v roce 2020. Termín bude včas zveřejněn na křižovatce a v balíčku ústředí.

Veronika Dlabalová

Specialistka pro ekonomiku a nemovitosti

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 124x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu