....

Chyba na stránce: Co je dohoda o provedení práce a jak ji uzavřít? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/601-predpisy-k-hospodareni/4701-co-je-dohoda-o-provedeni-prace-a-jak-ji-uzavrit?autologin=1"

Co je dohoda o provedení práce a jak ji uzavřít?

Co je dohoda o provedení práce a jak ji uzavřít?

I když Junák pracuje převážně s dobrovolníky, i tak se pracovní vztahy v rámci některých činností objevují a je to pro jejich zabezpečení vhodné a potřebné. V tomto článku se dozvíte, jak uzavřít dohodu o provedení práce (DPP) a co pro Vás v dané situaci platí.

OJ si může sjednat spolupráci s konkrétní fyzickou osobou hned několika způsoby:

  • Formou pracovně-právního vztahu, kam řadíme dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a pracovní poměr.
  • Formou fakturace osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), kdy fyzická osoba má na danou činnost živnostenský list a za odvedenou práci Vaší OJ vystavuje faktury
  • Jako příležitostnou činnost, která je blíže specifikovaná v článku k odměňování brigádníků.

Výhodou fakturace a spolupráce formou příležitostné činnosti je, že nemusíte řešit registrace zaměstnavatele, odvody pojištění a zdanění odměny. To si zajišťuje Váš smluvní partner sám.

Pokud se však rozhodnete uzavřít s někým pracovně-právní vztah (např. jednoduchou dohodu o provedení práce), měli byste vědět, co pro Vás v dané situaci platí.

Dohoda o provedení práce (DPP) musí být uzavřena písemně. Rozsah práce, na který se DPP uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce (v případě několika DPP u jednoho zaměstnavatele platí limit pro součet všech těchto dohod). V dohodě o provedení práce musí být uvedena sjednaná práce a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Pokud finanční odměna před zdaněním (hrubá mzda) nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000,- Kč, sociální a zdravotní pojištění se z DPP neodvádí (limit 10.000,- Kč platí pro součet všech DPP u jednoho zaměstnavatele).

Zaměstnanec může i v případě DPP podepsat u zaměstnavatele prohlášení k dani, díky čemuž mu zaměstnavatel uplatní slevy na dani (základní slevu na poplatníka, na studenta atd.) a případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. V každém kalendářním měsíci lze však mít prohlášení podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele.

Vzor pracovní smlouvy, informaci o zdanění a případných odvodech na sociální a zdravotní pojištění naleznete v Metodickém listu k zaměstnávání lidí. Pokud se rozhodnete uzavřít první DPP, najděte si v něm i informaci o povinné registraci Vaší jednotky ke srážkové/zálohové dani a informaci o povinném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Všechny povinnosti spojené s DPP jsou ale ve skutečnosti jednoduché a dají se zařídit velice rychle. Pokud bude potřeba, rádi Vám se smluvními vztahy poradíme na hospodareni@skaut.cz. Více informací k DPP a rovněž k dohodě o pracovní činnosti (DPČ) naleznete rovněž v Metodickém listu k zaměstnávání lidí.

Veronika Dlabalová

Specialistka pro ekonomiku a nemovitosti

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 333x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu