....

Chyba na stránce: Jak na cestovné (nejen) na táborech - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/hospodarske-stripky/3988-jak-na-cestovne-nejen-na-taborech?autologin=1"

Jak na cestovné (nejen) na táborech

Jak na cestovné (nejen) na táborech

Tábory se blíží a spolu s nimi i potřeba proplácet jízdenky a náhrady za cesty autem těm, kteří zajišťují přepravu věcí, nákupy a další související činnosti. V článku se dozvíte základní informace o proplácení cestovného, najdete zde odkaz na Směrnici k proplácení cestovních náhrad i odkaz na formulář cestovního příkazu, který můžete použít. Tato pravidla jsou platná i pro další akce a cesty, na které jsou činovníci a další osoby vyslány. 

Proplácení jízdenek účastníků

Jde o dopravu účastníků na tábor i výlety během tábora  - jízdenky se proplácí stejně jako všechny ostatní doklady. Není důležité, zda jde o jízdenku skupinovou nebo máte větší počet jednotlivých jízdenek. Nevypisuje se k nim cestovní příkaz.

 

Proplácení cest organizátorům tábora (činovníci i další osoby)

Proplácení cesty je upraveno Směrnicí k proplácení cestovních náhrad. Cestovné se proplácí na základě vyplněného cestovního příkazu. Cestovní příkaz nemá danou podobu - jednotka může používat svůj, předtištěný papírový či některý z online formulářů

Cesta hromadnou dopravou

Při cestě hromadnou dopravou se k vyplněnému cestovnímu příkazu přikládají jízdenky. Jízdenka by měla obsahovat identifikaci dopravce, cenu a odkud, kam a kdy organizátor jel. Pozor na potvrzení o rezervaci a jiné doklady, které tyto údaje nesplňují např. od Student Agency je nutné vytisknout daňový doklad z webových stránek (lze po zadání čísla jízdenky).

Cesta autem

Při využití motorového vozidla se podle skutečně ujetých km uvedených v cestovním příkazu proplácí:

  • náhrada za spotřebované pohonné hmoty (PHM) - výpočet je uveden ve směrnici, nebo můžete využít např. tento formulář.
  • částka za opotřebení vozidla - dle směrnice se může u osobního automobilu pohybovat až do hodnoty  3,50 Kč za kilometr. Částku schválí středisková rada, k prokázání schválení slouží zápis z jejího jednání, kde je to uvedeno.
K výpočtu náhrady za spotřebované PHM budete potřebovat:
  • Cenu PHM kterou lze stanovit dle dokladu od nákupu, který je doložen u cestovního příkazu (stačí i kopie) nebo dle průměrné ceny PHM stanovené pro každý kalendářní rok Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (pokud to vaše středisková pravidla dovolují)
  • Kopii velkého technického průkazu vozidla (VTP)
  • průměrnou či kombinovanou spotřebu, která je uvedena ve VTP, hodnota uvedených údajů se liší dle normy EU - více v tabulce ve Směrnici k proplácení cestovních náhrad.

 

 

Tento článek je součástí Hospodářských střípků. Přehled všech článků odeslaných hospodářskými střípky a možnost přihlášení k zasílání mailem je zde . Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

 

 

Kateřina Musilová - Danělka

asistentka ekonomického oddělení

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1934x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu