....

Chyba na stránce: Metodické materiály - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/metodiky-a-vzdelavani/metodicke-materialy?autologin=1"

Metodické materiály

Metodické materiály

V této části naleznete tzv. "nezařazené" metodické materiály. Tedy metodika k proplácení cestovních náhrad není zařazena zde, ale je ke stažení v příslušném článku.

Daně a organizační jednotky Junáka není aktuální! 14
Tento metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daní z příjmů. Cílem metodického listu je přehledně uvést důležité a podstatné charakteristiky jednotlivých daní a uvést základní a standardní vztahy Junáka a jeho OJ k těmto daním. Metodický list také obsahuje základní pojmy, které jsou potřebné pro pochopení daňové problematiky.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob  24
Tento metodický list se zabývá postupem zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob – tj. všech organizačních jednotek Junáka. Obsahuje podrobný návod k jeho vyplnění, kontrole a vysvětluje někdy nesrozumitelný text právních předpisů, vysvětlivek a poučení k daňovému přiznání.

Dary a všechno kolem – není aktuální! 1
Metodický list obsahuje výklad o právní úpravě darování (darovací smlouvy), zdaňování darů, účtování o darech, rozdílu mezi sponzoringem, reklamou a darem a nechybí ani vzory darovacích smluv.

METODICKÉ LISTY K ÚČETNICTVÍ

V této části jsou zveřejněny metodické listy, které obsahují doporučené postupy a návrhy řešení pro ty organizační jednotky (OJ) Junáka, které účtují v soustavě (podvojného) účetnictví. Ty OJ, které účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, nechť nahlédnou do publikace Jednoduché účetnictví pro občanská sdružení. Pokud je některý metodický list využitelný i pro jednoduché účetnictví, je to v jeho anotaci uvedeno.

Metodický list k vytváření vnitřních předpisů účetních jednotek  2
Tento metodický list je zaměřen na vnitřní předpisy, které musí mít vytvořené každá účetní jednotka. Součástí metodického listu jsou i ukázky a zásady pro tvorbu předpisů. Využitelný zčásti i pro jednoduché účetnictví.

Účetní závěrka – není aktuální 16
V tomto metodickém listu se velmi podrobně věnujeme procesu sestavení účetní závěrky v podvojném účetnictví. Najdete zde podrobný návod k uskutečnění jednotlivých závěrkových prací, sestavení výkazů účetní závěrky (rozvahy, výsledovky) a podrobně k příloze účetní závěrky.

Problematika záloh a jejich účtování  10
Metodický list obsahuje pojednání o zálohách a jejich účtování. V jednoduchém účetnictví bylo účtování o zálohách velmi nepřehledné a problematické. Univerzální úprava neexistovala. V „podvojném účetnictví“ je však situace odlišná – účtování je výrazně jednodušší a přehlednější. Najdete zde obecné pojednání o zálohách, účtování záloh různého typu včetně přehledných příkladů.

Účtování o prostředcích na podporu činnosti Junáka
Tento metodický list je zaměřen na vysvětlení základních charakteristik jednotlivých druhů příjmů, které mohou organizační jednotky Junáka získat na podporu své vlastní činnosti. Jedná se tedy například o dotace z ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, dotace přeúčtované v rámci Junáka, příspěvky obcí a krajů a dary. Metodika je zaměřena zejména na účtování o těchto prostředcích (i ve formě ukázek a příkladů).

Převod dlouhodobého majetku do počáteční rozvahy a jeho účetní odepisování  6
Metodický list vykládá problematiku způsobu převedení dlouhodobého majetku z jednoduchého účetnictví do „podvojného“ účetnictví. ML rozpracovává informace uvedené v publikaci Účetnictví pro organizační jednotky Junáka. Zároveň je pozornost věnována i odepisování dlouhodobého majetku v roce 2005 a následujících.

Zásoby a jejich účtování  20
Tento metodický list je zaměřen na zdánlivě okrajovou problematiku zásob a jejich účtování. Čtenář se v něm dozví o jednotlivých druzích zásob (i se specifiky OJ Junáka), způsoby účtování zásob (A, B), způsoby evidence a další. Celá metodika je protkána příklady a ukázkami tak, aby čtenář mohl vysvětlené teoretické postupy srovnat s praktickým příkladem.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 374x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu