....

Chyba na stránce: Tábory - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/skautske-hospodareni/4157-tabory?autologin=1"

Skautské hospodaření

H.skauting.cz je online nástroj, který usnadňuje práci hospodářům akcí, střediskovým hospodářům, účetním i dalším činovníkům. H.skauting.cz nenahrazuje účetnictví dle zákona, výstupy z h.skauting slouží jako podklad pro zaúčtování akcí do účetnictví.

Cílem projektu je nabídnout vedoucím a rádcům jednoduchý a intuitivní nástroj na vyúčtování výprav, se kterým hravě udělají vyúčtování akce. Web je na adrese http://h.skauting.cz a je dostupný všem, kdo má propojený účet se svojí jednotkou. Systém oprávnění je stejný jako ve skautisu, tedy pro práci jsou nejvhodnější role vedoucí/administrátor jednotky nebo správce akcí jednotky. Pro některé úkony stačí být uveden jako vedoucí akce, čímž získáte potřebná oprávnění pro danou akci nezávisle na roli.

H.skauting umožňuje kompletně zpracovat vyúčtování tábora od výběru účastníků tábora, přes platby účastnických poplatků, evidence proplácení dokladů až po závěrečné vyúčtování dle druhu výdaje/příjmu, vytištění pokladních dokladů i seznamu účastníků včetně adres. Dále je možné ho využít při výběru členských příspěvků.

Hlavní přínosy:

 • Web je navržen tak, aby byl srozumitelný i pro málo zkušené
 • Lze spolupracovat ve více lidech, vše je online dostupné přes internet
 • načítá data se základními informacemi a členy ze skautISu
 • Přináší jednoduchý a jasný systém pro vyúčtování akcí (včetně táborů), čímž šetří čas vedoucího i hospodáře akce, dále střediskového hospodáře, nebo účetního.
 • Generuje výstupy pro účetnictví.
 • Vytváří historický archiv údajů, ve kterém je snazší dělat přehledy a vyhledávat. Vše je k dispozici všem a online.

 

Jde o dobrovolnický projekt, který vytváří od roku 2009 František Hána (Sin) a od roku 2016 i František Maša.

Tábory

V této části je možné zpracovat vyúčtování tábora, tedy vyplnit a vytisknout pokladní doklady, závěrečnou zprávu se základními informacemi - termínem, počtem účastníků, rozpočtem i seznam účastníků včetně adres.

Tábory se zadávání a schvalují ve skautIS, h.skauting je přímo napojený na tento modul, proto je v h.skautingu naleznete již zadané a nemusíte zakládat znovu. U každého tábora je zobrazen i stav tábora - vidíte tedy, zda je rozpracovaný, schválený, nebo je již odezvdaná skutečnost.

Základní údaje

Základní údaje se automaticky načítají ze skautISu, stačí tedy zadat jen tam (funguje to i obráceně, data doplněná sem se následně zobrazují ve skautIS).

Pod tabulkou základních údajů je možnost vytisknout závěrečnou zprávu. V závěrečné zprávě naleznete pořádající jednotku, termín tábora, počet účastníků i osobodnů, jména a maily na vedoucí akce, hospodáře i zdravotníka, konečný rozpočet akce i evidenci příjmů a výdajů.

Účastníci

Na kartě „účastníci“ lze jednoduše přidat účastníka akce ze seznamu členů evidovaných ve skautISu. Na pravé straně pak vidíte aktuální účastníky akce, lze exportovat seznamy akcí (v pdf/xlsx) a lze hromadně ale i jednotlivě upravovat počet dní, které byl daný účastník na akci a zadat částku účastnického poplatku, která byla od účastníka vybrána, a to buď hotově (dále viz.pokladna) nebo přes bankovní účet (dále viz. banka).

Tip: udržujte aktuální členy ve skautISu, abyste v h.skautingu měli aktuální členskou základnu pro vyúčtování akcí.

Evidence plateb

Evidence plateb se dělí na dvě podkategorie – pokladnu a banku.

 • Pokladna
 1. Zde zadáváte jednotlivé příjmy a výdaje uskutečněné na akci v hotovosti.
 2. Kromě data, čísla dokladu, účelu platby, osoby které proplácíme lze i zadávat o jaký typ se jedná: příjmy od účastníků, převody do pokladny střediska/oddílu, výdaje na materiál, služby, potraviny, jízdné, nájemné, cestovné.
 3. Každý doklad lze smazat, editova či samostatně vytisknout
 4. Lze vytisknout pokladní knihupdf nebo ji exportovat do excelu
 5. Nezapomeňte, že pokladna nesmí být v mínusu, na to vás h.skauting upozorní.
 • Banka

Sem zadáváme příjmy a výdaje učiněné skrze banku, tedy přijaté účastnické poplatky na bankovní účet či výdaje placené převodem (např. faktury) nebo výdaje placené střediskovou kartou (tedy ze střediskového účtu).

Tip: Pokud jste vybírali peníze v hotovosti od účastníků, nemusíte každý doklad vystavovat samostatně, ale lze použít tlačítko „Načíst příjmy od účastníků“. Tím se vám zadá hromadný příjmový pokladní doklad – na základě účastnických poplatků vyplněných na kartě „Účastníci“.

Rozpočet

Na kartě rozpočet naleznete předpokládané náklady a výnosy, které se natahují z rozpočtu zadaného do skautIS.

Dále jsou tu zobrazeny náklady a výnosy na základě evidence plateb. Tato data jsou rovněž přenesena do závěrečného rozpočtu tábora do skautIS.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 394x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.