....

Chyba na stránce: Cesťáky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/skautske-hospodareni/4158-cestaky?autologin=1"

Skautské hospodaření

H.skauting.cz je online nástroj, který usnadňuje práci hospodářům akcí, střediskovým hospodářům, účetním i dalším činovníkům. H.skauting.cz nenahrazuje účetnictví dle zákona, výstupy z h.skauting slouží jako podklad pro zaúčtování akcí do účetnictví.

Cílem projektu je nabídnout vedoucím a rádcům jednoduchý a intuitivní nástroj na vyúčtování výprav, se kterým hravě udělají vyúčtování akce. Web je na adrese http://h.skauting.cz a je dostupný všem, kdo má propojený účet se svojí jednotkou. Systém oprávnění je stejný jako ve skautisu, tedy pro práci jsou nejvhodnější role vedoucí/administrátor jednotky nebo správce akcí jednotky. Pro některé úkony stačí být uveden jako vedoucí akce, čímž získáte potřebná oprávnění pro danou akci nezávisle na roli.

H.skauting umožňuje kompletně zpracovat vyúčtování tábora od výběru účastníků tábora, přes platby účastnických poplatků, evidence proplácení dokladů až po závěrečné vyúčtování dle druhu výdaje/příjmu, vytištění pokladních dokladů i seznamu účastníků včetně adres. Dále je možné ho využít při výběru členských příspěvků.

Hlavní přínosy:

  • Web je navržen tak, aby byl srozumitelný i pro málo zkušené
  • Lze spolupracovat ve více lidech, vše je online dostupné přes internet
  • načítá data se základními informacemi a členy ze skautISu
  • Přináší jednoduchý a jasný systém pro vyúčtování akcí (včetně táborů), čímž šetří čas vedoucího i hospodáře akce, dále střediskového hospodáře, nebo účetního.
  • Generuje výstupy pro účetnictví.
  • Vytváří historický archiv údajů, ve kterém je snazší dělat přehledy a vyhledávat. Vše je k dispozici všem a online.

 

Jde o dobrovolnický projekt, který vytváří od roku 2009 František Hána (Sin) a od roku 2016 i František Maša.

Cesťáky

Díky cesťákům máte k dispozici jednoduchý formulář pro vyplnění a vyplacení cestovních náhrad. Získáte přehled cestovních příkazů i evidenci jednotlivých vozidel.

Cestovní příkazy

Na této stránce je vidět přehled všech cestovních příkazů ve stavech rozpracovaný/uzavřený. Lze tedy jednotlivé příkazy vyhledat, opravit. Zároveň je tu možnost založit nový cestovní příkaz.

Při zakládání nového příkazu je nutné mít již v h.skautingu založené auto, kterým chcete jet. V případě že se jedná o auto, kterým jste již jeli, tak ho jen vyberete ze seznamu.

Je tedy potřeba vyplnit účel cesty, dopravní prostředek, případně další informace týkající se spolucestujích, místa, či vložit poznámku.

Následně lze přiřadit smlouvu (pokud máte v h.skautingu již uzavřenou a vyžadujete ji či bez smlouvy (to nám umožňuje aktualizace směrnice k proplácení cestovních nágrad od 1.4.2016), v tom případě je pak potřeba vyplnit náležitosti cestujícího, viz printscreen níže.

Následně zadáváme jednotlivé jízdy, odkud, kam, počet km, nebo částka z jízdenky.

Cestovní příkaz lze opět vytisknout.

Vozidla

Na této stránce lze vidět veškerá vozidla střediska. Lze tu zaožit nové vozidlo. Je potřeba uvést typ vozidla, SPZ, harmonizovaná spotřeba dle velkého technického průkazu a případně přiřadit oddíl, který vozidlo využívá.

Při rozkliku jednotlivých vozidel vidíme zadané údaje a i cestovní příkazy, které jsou na dané vozidlo navázané.

TIP: pokud některé vozidla již nevyužíváte, lze je archivovat.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 369x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.