....

Chyba na stránce: Jednotka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/skautske-hospodareni/4159-jednotka?autologin=1"

Skautské hospodaření

H.skauting.cz je online nástroj, který usnadňuje práci hospodářům akcí, střediskovým hospodářům, účetním i dalším činovníkům. H.skauting.cz nenahrazuje účetnictví dle zákona, výstupy z h.skauting slouží jako podklad pro zaúčtování akcí do účetnictví.

Cílem projektu je nabídnout vedoucím a rádcům jednoduchý a intuitivní nástroj na vyúčtování výprav, se kterým hravě udělají vyúčtování akce. Web je na adrese http://h.skauting.cz a je dostupný všem, kdo má propojený účet se svojí jednotkou. Systém oprávnění je stejný jako ve skautisu, tedy pro práci jsou nejvhodnější role vedoucí/administrátor jednotky nebo správce akcí jednotky. Pro některé úkony stačí být uveden jako vedoucí akce, čímž získáte potřebná oprávnění pro danou akci nezávisle na roli.

H.skauting umožňuje kompletně zpracovat vyúčtování tábora od výběru účastníků tábora, přes platby účastnických poplatků, evidence proplácení dokladů až po závěrečné vyúčtování dle druhu výdaje/příjmu, vytištění pokladních dokladů i seznamu účastníků včetně adres. Dále je možné ho využít při výběru členských příspěvků.

Hlavní přínosy:

 • Web je navržen tak, aby byl srozumitelný i pro málo zkušené
 • Lze spolupracovat ve více lidech, vše je online dostupné přes internet
 • načítá data se základními informacemi a členy ze skautISu
 • Přináší jednoduchý a jasný systém pro vyúčtování akcí (včetně táborů), čímž šetří čas vedoucího i hospodáře akce, dále střediskového hospodáře, nebo účetního.
 • Generuje výstupy pro účetnictví.
 • Vytváří historický archiv údajů, ve kterém je snazší dělat přehledy a vyhledávat. Vše je k dispozici všem a online.

 

Jde o dobrovolnický projekt, který vytváří od roku 2009 František Hána (Sin) a od roku 2016 i František Maša.

Jednotka

V této části můžete vést evidenci výdajů a příjmů jednotky, tedy oddílu, nebo střediska. Vpravo nahoře volíte rok a oddíl nebo středisko, pro kterou chcete evidovat příjmy a výdaje. Po zvolení můžete vyplňovat evidenci plateb a následně využívat tisku pokladních dokladů, exportování přehledu do  Excelu, případně jeho vytištění.

Evidence plateb

Evidence plateb se dělí na dvě podkategorie – pokladnu a banku.

 • Pokladna
 1. Zde zadáváte jednotlivé příjmy a výdaje  v hotovosti.
 2. Kromě data, čísla dokladu, účelu platby, osoby které proplácíme lze i zadávat o jaký typ se jedná: příjmy od účastníků, převody do pokladny střediska/oddílu, výdaje na materiál, služby, potraviny, jízdné, nájemné, cestovné.
 3. Každý doklad lze smazat, editovat či samostatně vytisknout
 4. Lze vytisknout pokladní knihu do pdf nebo ji exportovat do Excelu.
 5. Nezapomeňte, že pokladna nesmí být v mínusu, na to vás h.skauting upozorní.
 • Banka

Sem zadáváme příjmy a výdaje učiněné skrze banku, tedy přijaté účastnické poplatky na bankovní účet či výdaje placené převodem (např. faktury), nebo výdaje placené střediskovou kartou.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 352x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.