....

Chyba na stránce: Využijte H.skauting.cz pro vyúčtování tábora i výpravy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/skautske-hospodareni/4574-vyuzijte-h-skauting-cz-pro-vyuctovani-tabora-nebo-vypravy?autologin=1"

Skautské hospodaření

H.skauting.cz je online nástroj, který usnadňuje práci hospodářům akcí, střediskovým hospodářům, účetním i dalším činovníkům. H.skauting.cz nenahrazuje účetnictví dle zákona, výstupy z h.skauting slouží jako podklad pro zaúčtování akcí do účetnictví.

Cílem projektu je nabídnout vedoucím a rádcům jednoduchý a intuitivní nástroj na vyúčtování výprav, se kterým hravě udělají vyúčtování akce. Web je na adrese http://h.skauting.cz a je dostupný všem, kdo má propojený účet se svojí jednotkou. Systém oprávnění je stejný jako ve skautisu, tedy pro práci jsou nejvhodnější role vedoucí/administrátor jednotky nebo správce akcí jednotky. Pro některé úkony stačí být uveden jako vedoucí akce, čímž získáte potřebná oprávnění pro danou akci nezávisle na roli.

H.skauting umožňuje kompletně zpracovat vyúčtování tábora od výběru účastníků tábora, přes platby účastnických poplatků, evidence proplácení dokladů až po závěrečné vyúčtování dle druhu výdaje/příjmu, vytištění pokladních dokladů i seznamu účastníků včetně adres. Dále je možné ho využít při výběru členských příspěvků.

Hlavní přínosy:

  • Web je navržen tak, aby byl srozumitelný i pro málo zkušené
  • Lze spolupracovat ve více lidech, vše je online dostupné přes internet
  • načítá data se základními informacemi a členy ze skautISu
  • Přináší jednoduchý a jasný systém pro vyúčtování akcí (včetně táborů), čímž šetří čas vedoucího i hospodáře akce, dále střediskového hospodáře, nebo účetního.
  • Generuje výstupy pro účetnictví.
  • Vytváří historický archiv údajů, ve kterém je snazší dělat přehledy a vyhledávat. Vše je k dispozici všem a online.

 

Jde o dobrovolnický projekt, který vytváří od roku 2009 František Hána (Sin) a od roku 2016 i František Maša.

Využijte H.skauting.cz pro vyúčtování tábora i výpravy

Prostřednictvím h.skautingu můžete hromadně rozeslat podklady k platbě účastnických poplatků, evidovat všechny příjmy i výdaje, tisknout pokladní doklady, seznam účastníků i závěrečnou zprávu. Díky napojení na skautIS máte k dispozici seznamy členů a jejich kontaktní údaje.

Jak na to?

Přihlaste se na stránce h.skauting.cz vpravo nahoře pomocí svého skautIS účtu. Po výběru správné pracovní role jste ihned v seznamu akcí vaší jednotky a můžete přidávat další  (s výjimkou tábora, který je nutné založit nejdříve ve skautISu). 

Podle typu založíte na kartě Akce novou akci, nebo na kartě Tábor vyhledáte váš tábor (načítají se automaticky ze skautIS). Pro práci s h.skauting je nutné, aby byl tábor ve skautIS schválený střediskem. Pokud ho nevidíte, zkontrolujte, zda máte zvolený správný rok a Stav “Nezrušené”.

Po kliknutí na váš tábor vyberete účastníky (propojeno se skautIS), pokud kliknete na zaškrtávací pole v prvním řádku s názvy sloupců, vyberete všechny účastníky, vedle pole je ikonka “+”, která přidá všechny vybrané členy jako účastníky dané akce.

  

V pravé části vyberte stejným způsobem všechny účastníky a přes ikonku “Upravit” zajistíte vyplnění účastnického poplatku pro všechny účastníky najednou. Následně lze snadno vytisknout Seznam účastníků.

Pro výběr účastnických poplatků kliknete nahoře na Platby a zvolíte “+Založit novou skupinu plateb”. Vyplníte základní informace a text mailu a založíte skupinu. Kliknutím snadno přidáte všechny účatníky tábora, ze skautIS se vám načtou mail. adresy účastníků. Následně můžete automaticky vygenerovat variabilní symboly a hromadně rozeslat maily. Pokud máte Fio banku, můžete si nastavit načtení výpisů - platby se vám po kliknutí spárují a budete mít rychlý přehled o stavu úhrad, případně možnost kdykoliv mail poslat znovu. Stav platby "připravená" znamená, že je připravena k odeslání informací emailem uživateli.

V Evidenci plateb můžete automaticky vygenerovat příjem účastnických poplatků, následně zadáte doklady s rozdělením dle kategorií (potraviny, materiál, cestovné, služby..). K jednomu dokladu je možné přidat i více položek v různých kategoriích. U každého dokladu je možné kliknout na ikonku tisku a vytisknout pokladní doklad. V záhlaví tabulky je také možnost pro tisk pokladní knihy (seznam dokladů), případně exportovat pokladní knihu do Excelu.


Tisk závěrečné zprávy - na kartě Základní údaje si vytiskněte závěrečnou zprávu se základními údaji, počty osobodnů, závěrečným rozpočtem.

H.skauting.cz pro vás programují 2 dobrovolníci a ve svém volném čase se snaží vycházet vstříc vašim nápadům i potřebám. Jeho udržování i rozvoj je časově velmi náročný, proto uvítají, když ho podpoříte i finančně či psaním návodů apod. Můžete tak umožnit jeho další rozvoj. Více informací naleznete zde.

Marie Konečná - Maňule
Koordinátorka ekonomických on-line projektů

Tento článek je součástí Hospodářských střípků. Přehled všech článků odeslaných hospodářskými střípky a možnost přihlášení k zasílání mailem je zde. Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1389x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: