....

Chyba na stránce: Skautské hospodaření (h.skauting.cz) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/skautske-hospodareni?autologin=1"

Skautské hospodaření

H.skauting.cz je online nástroj, který vám usnadní nejen vyúčtování akcí. Umožňuje kompletně zpracovat vyúčtování jednotlivých akcí střediska / oddílů, tábora, zpracovat cestovní příkazy, platby registrace/účastnických poplatků či přehled účtování jednotky.

Výhody:

  •     je online, mohu se přihlásit odkudkoliv (tedy i z podsadového stanu na táboře, pokud je signál)
  •     načítá data se základními informacemi a členy ze SkautISu
  •     vše se archivuje na jednom místě a, je pak jednoduše dohledatelné a k dispozici všem online (oproti excelové tabulce v počítači hospodáře)


Nenahrazuje účetnictví dle zákona, ale je vhodným pomocníkem a prostředníkem mezi hospodáři jednotlivých akcí a hospodářem /účetní střediska.

Skautské hospodaření (h.skauting.cz)

Navigace: