....

Chyba na stránce: Setkání skautských stavitelů v Pardubicích - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/nemovitosti-a-majetek/nemovitosti-prehled-podpory-jednotkam/2934-setkani-skautskych-stavitelu?autologin=1"

NEMOVITOSTI - PŘEHLED PODPORY JEDNOTKÁM

K činnosti našich oddílů nutně potřebujeme klubovny, tábořiště i skautské základny. Skautští činovníci se tak musí často věnovat i problematice, kterou v běžném životě potkají jen občas. V průběhu let se v rámci organizace podařilo vybudovat různé nástroje, které pomáhají střediskům zvládnout alespoň část úkolů jednodušeji. Text přináší přehled této podpory.

Za nemovité věci jsou považovány
    
    pozemky (včetně budov na nich postavených) a věcná práva k nim;
    práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (například o právo stavby)
    jednotky (byty či nebytový prostory a s nimi související podíl na společných částech domu)
    stavba spojená se zemí pevným základem, která není součástí pozemku (například z důvodu rozdílného vlastnictví)

O jednotlivé nemovitosti v Junáku - českém skautu se starají konkrétní organizační jednotky. Jejich správa zahrnuje nejen běžný denní provoz, ale také rozhodování o způsobu využívání, zajištění potřebných finančních prostředků, způsobu provádění údržby a potřebných oprav. Spolu s tím souvisí i odpovědnost za dodržování technických, hygienických a legislativních požadavků. Souhlasu Výkonné rady i u nemovitostí ve vlastnictví jednotlivých organizačních jednotek podléhá zcizení nemovitostí (prodej, darování, …) či výrazné omezení jejich práva užívání (např. dlouhodobý pronájem, zatížení věcným břemenem).

Setkání skautských stavitelů v Pardubicích

V sobotu 9. 2. 2019 se bude konat na SC Vinice v Pardubicích metodický seminář Setkání skautských stavitelů.

Akce je učena zástupcům OJ, které uvažují nebo plánují stavbu nové klubovny nebo zásadnější rekonstrukci stávající menovitosti. Cílem je výměna zkušeností, síťování stavitelů, shromažďování a vytváření podpůrných metodik v oblasti staveb a financování. První setkání proběhlo v únoru 2017. Druhé setkání bude podobné, ale program nebude úplně totožný, takže opakovaná účast může přinést nové informace.  

Ještěr - garant SP Získávání nemovitostí 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 942x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.