....

Chyba na stránce: Nemovitosti - přehled podpory jednotkám - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/nemovitosti-a-majetek/nemovitosti-prehled-podpory-jednotkam?autologin=1"

NEMOVITOSTI - PŘEHLED PODPORY JEDNOTKÁM

K činnosti našich oddílů nutně potřebujeme klubovny, tábořiště i skautské základny. Skautští činovníci se tak musí často věnovat i problematice, kterou v běžném životě potkají jen občas. V průběhu let se v rámci organizace podařilo vybudovat různé nástroje, které pomáhají střediskům zvládnout alespoň část úkolů jednodušeji. Text přináší přehled této podpory.

Za nemovité věci jsou považovány
    
    pozemky (včetně budov na nich postavených) a věcná práva k nim;
    práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (například o právo stavby)
    jednotky (byty či nebytový prostory a s nimi související podíl na společných částech domu)
    stavba spojená se zemí pevným základem, která není součástí pozemku (například z důvodu rozdílného vlastnictví)

O jednotlivé nemovitosti v Junáku - českém skautu se starají konkrétní organizační jednotky. Jejich správa zahrnuje nejen běžný denní provoz, ale také rozhodování o způsobu využívání, zajištění potřebných finančních prostředků, způsobu provádění údržby a potřebných oprav. Spolu s tím souvisí i odpovědnost za dodržování technických, hygienických a legislativních požadavků. Souhlasu Výkonné rady i u nemovitostí ve vlastnictví jednotlivých organizačních jednotek podléhá zcizení nemovitostí (prodej, darování, …) či výrazné omezení jejich práva užívání (např. dlouhodobý pronájem, zatížení věcným břemenem).

Nemovitosti - přehled podpory jednotkám

Navigace: