....

Chyba na stránce: Finanční pomoc v oblasti nemovitostí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/nemovitosti-prehled-podpory-jednotkam/2952-financni-pomoc-v-oblasti-nemovitosti?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Finanční pomoc v oblasti nemovitostí

V textu můžete najít odkazy na různé nástroje, které jednotkám mohou pomoci s financováním nemovitého majetku.

Dotace na opravu a údržbu

Jednotky, které mají nějakou klubovnu, skautský dům či základnu v majetku (případně v dlouhodobém pronájmu) mohou požádat o dotaci v každoročně vyhlašovaném programu na jejich opravy a údržbu. Prostředky vyčleněné na tento účel ústředními orgány se dlouhodobě pohybují okolo 5 miliónů korun ročně. Na projekty v rozsahu řádu desítek až stovek tisíc korun dosáhne každý rok kolem 70 středisek. Podmínky a formu žádostí můžete najít v tomto článku.

Investiční dotace

Ministerstvo školství vyhlašuje program investičních dotací zaměřených na naší oblast. Lze žádat o podporu rozvoje stávajících kluboven a základen (např. přístavby, vybudování soc. zařízení, změna využívání objektu), které má jednotka ve vlastnictví, případně i na nákup investičního majetku. Prostředků je omezené množství a získání dotace je obtížné. S ohledem na administrativní náročnost se vyplatí žádat pouze na projekty s vyšší hodnotou (v řádu statisíců).
Doporučujeme před zahájením přípravných prací konzultovat záměr a jeho šanci na úspěch v Kanceláři ústředí.

Bližší informace můžete nalézt v článku o investičních dotacích.

Finanční podpora při pořízení klubovny a tábořiště

Ústřední orgány dlouhodobě podporují snahu středisek získat do svého majetku prostory, ve kterých probíhá skautská činnost. Cílem je umožnit pořízení majetku sdružením více zdrojů dohromady nebo rozložením potřeby finančních prostředků do delšího časového období. Pomoc je poskytována z prostředků speciálního Fondu nemovitostí.

Podpora může mít formu účelového daru na:

  • pořízení pozemku (např. tábořiště, pod klubovnou či v jejím okolí) - výše může činit 15 – 30 % z vynaložených nákladů
  • pořízení věcného práva k pozemku (např. práva přístupu na pozemek, právo vedení inženýrských sítí) - výše může činit 15 – 30 % z vynaložených nákladů
  • pořízení stavby, která bude sloužit pro pravidelnou oddílovou činnost (klubovny) - výše může činit 5 - 15 % z vynaložených nákladů

Druhý způsob pomoci je poskytnutí bezúročné půjčky. Tu je možné získat na pořízení nemovitosti (např. doplnění potřebných peněz k vlastním prostředkům OJ) nebo financování oprav (např. nutné vlastní prostředky k získané dotaci). Výše půjčky je omezena zejména schopností jednotky splácet prostředky, délku splatnosti půjčky schvaluje komise fondu, v běžných případech nepřekračuje 10 let.

Bližší informace můžete nalézt v tomto článku.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 719x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu