...

Chyba na stránce: Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje grant na podporu nových kluboven. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/nemovitosti-prehled-podpory-jednotkam/3020-skautska-nadace-jaroslava-foglara-vyhlasuje-grant-na-podporu-novych-kluboven?autologin=1"

NEMOVITOSTI - PŘEHLED PODPORY JEDNOTKÁM

K činnosti našich oddílů nutně potřebujeme klubovny, tábořiště i skautské základny. Skautští činovníci se tak musí často věnovat i problematice, kterou v běžném životě potkají jen občas. V průběhu let se v rámci organizace podařilo vybudovat různé nástroje, které pomáhají střediskům zvládnout alespoň část úkolů jednodušeji. Text přináší přehled této podpory.

Za nemovité věci jsou považovány
    
    pozemky (včetně budov na nich postavených) a věcná práva k nim;
    práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (například o právo stavby)
    jednotky (byty či nebytový prostory a s nimi související podíl na společných částech domu)
    stavba spojená se zemí pevným základem, která není součástí pozemku (například z důvodu rozdílného vlastnictví)

O jednotlivé nemovitosti v Junáku - českém skautu se starají konkrétní organizační jednotky. Jejich správa zahrnuje nejen běžný denní provoz, ale také rozhodování o způsobu využívání, zajištění potřebných finančních prostředků, způsobu provádění údržby a potřebných oprav. Spolu s tím souvisí i odpovědnost za dodržování technických, hygienických a legislativních požadavků. Souhlasu Výkonné rady i u nemovitostí ve vlastnictví jednotlivých organizačních jednotek podléhá zcizení nemovitostí (prodej, darování, …) či výrazné omezení jejich práva užívání (např. dlouhodobý pronájem, zatížení věcným břemenem).

Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje grant na podporu nových kluboven.

Podpoříme zpracování architektonické studie na stavbu nové klubovny, rekonstrukci stávajícího objektu na klubovnu nebo rozšíření stávající klubovny.

Očekáváná výše grantu je 10 000 Kč, předpokladem podpory je poskytnutí výsledné studie v digi formátu (pdf) nadaci, která je poskytne také  Junáku. Lze žádat i vyší částku, očekáváme podrobné zdůvodnění.

Obvyklá cena studie se pohybuje mezi 20 až 30 tisíci Kč v běžném komerčním prostředí. Očekáváme výstup v této hodnotě, je na žadateli, zda zbývající cenu zafinancuje z jiných zdrojů nebo si najdete spřízněného architekta za sponzorskou cenu.  V rámci max. výše grantu je možné financovat 100%, podíl vlastních zdrojů se nevyžaduje.

Co by měla studie obsahovat?

Umístění stavby na vyhlídnutém pozemku, návaznost na územní plán, půdorysy, řez, pohledy, vizualizaci, stručný popis včetně odhadované ceny na základě obestavěného prostoru nebo podlahové plochy.

Co je cílem?

  •      Otevřít téma v rámci organizační jednotky, formulovat zadání pro zpracovatele (architekta).
  •      Získat materiál pro prezentaci záměru navenek.
  •      Začít mapovat snahy a potřebu podobných objektů v rámci Junáka.

Co nás bude při podání projektu zajímat?

  • Zda má záměr již nějakou historii, jaké jsou důvody nebo potřeby.
  • Kvalifikace a zkušenosti zpracovatele (pokud již máte někoho vybraného).
  • Vaše personální možnosti (odhodlání) pustit se do realizace.
  • Co není v této chvíli pro udělení grantu podstatné?
  •       Zda považujete následně projekt za finančně realizovatelný. Uvědomujeme si riziko, že studie může zůstat jen na papíře. Někdy je důležité začít. Riziko přebírá nadace.

      Termín uzávěrky žádostí 31. března 2017.

Termín realizace (dokončení studie a vyúčtování grantu) do konce roku 2017.

Otázky ke konzultaci a žádost o grant zasílejte na e-mail ivobrzo (zavinac) seznam.cz

Brzobohatý Ivo (Ještěr)

Článek publikoval

Zobrazeno: 336x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: