....

Chyba na stránce: Letní tábory se blíží. Máte zabezpečený movitý majetek? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/1814-letni-tabory-se-blizi-mate-zabezpeceny-movity-majetek?autologin=1"

POJIŠTĚNÍ

Na této stránce nalezenete informace k pojištění, které mohou využít organizační jednotky Junáka. Některá pojištění jsou sjednaná ústředím Junáka jako plošná, k některým pojistným smlouvám je třeba se přihlásit. "Být pojištěn" je výrazem rozumného chování!

Letní tábory se blíží. Máte zabezpečený movitý majetek?

Letní prázdniny se blíží a s nimi jsou úzce spjaty skautské tábory. Ne vždy je počasí takové, jaké jsme si naplánovali, a celoročně uskladněný majetek je během táborů vystaven nepřízni počasí.

Nepříznivé počasí neovlivníme, ale likvidaci jeho důsledků, jako jsou zničené stany od popadaných stromů či větrem zlámané tyče od tee-pee ano. Vyrážíte-li do zahraničí, tak si sjednáváte cestovní pojištění téměř automaticky, ale pojistit majetek střediska při cestě na tábor se mnohdy zapomíná. A není nic horšího, než po bouřce sčítat škody a přemýšlet, jak vybavení co nejlevněji opravit nebo v horším případě shánět peníze na nové.

Junák - český skaut má s pojišťovnou Allianz uzavřenou rámcovou smlouvu, která umožňuje pojistit movitý a nemovitý majetek. Movitý majetek je možné pojistit samostatně bez pojištění nemovitosti, což je ideální zejména při uskladnění v pronajatých či zapůjčených skladech. Smlouva je koncipována tak, aby byl movitý majetek pojištěn i na volném prostranství, tedy zejména po období táborů, kdy není majetek v zabezpečeném skladu.

Smlouva kryje tato pojistná rizika:

  • živelná rizika (např. požár, úder blesku, vichřice a krupobití, povodeň, zemětřesení, sesuv půdy...),
  • náraz vozidla,
  • krádež vloupáním včetně loupeže a vandalský čin po vloupání (vyjma majetku na volném prostranství).

Informace jak se k pojištění přihlásit, roční výši pojistného a další informace najdete v tomto článku.

Petra Vlčková
Koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1684x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu