....

Chyba na stránce: Pojištění odpovědnosti v období 2014 - 2017 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/3724-pojisteni-odpovednosti-v-obdobi-2014-2017?autologin=1"

POJIŠTĚNÍ

Na této stránce nalezenete informace k pojištění, které mohou využít organizační jednotky Junáka. Některá pojištění jsou sjednaná ústředím Junáka jako plošná, k některým pojistným smlouvám je třeba se přihlásit. "Být pojištěn" je výrazem rozumného chování!

Pojištění odpovědnosti v období 2014 - 2017

Od 1. 1. 2014 do 31.12.2017 platila smlouva o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s pojišťovnou Kooperativa.
Číslo smlouvy 772 079 6680.

Pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené třetím osobám v rámci činnosti Junáka či jeho organizačních jednotek a to včetně škod vzniklých zanedbáním náležitého dohledu na osobou, která byla svěřena do péče. 
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, a na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá.
Pojistná smlouva platí na území Evropy.

Pojištěné osoby

Za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou automaticky pojištěni z titulu své funkce tito činovníci:

 • vedoucí organizačních jednotek,
 • vedoucí oddílů mladších členů a jejich zástupci
 • oddíloví rádci
 • vedoucí táborů

Zároveň jsou smlouvou paušálně pojištěny i všechny organizační jednotky Junáka. 
Další dobrovolníci se mohou přihlásit k pojištění prostřednictvím přihlášky za organizační jednotku ve skautISu.

Přihlášení dalších osob k pojištění zde...

Práva k přihlašování osob má vedoucí administrátor organizační jednotky - střediska či vyšší OJ, nikoliv oddílu. Ostatní mohou jen vidět seznam osob, které jsou pojištěné nebo je možné je pojistit - ale chybí jim v prvním sloupci zaškrtávací políčka. 

Parametry pojištění

 • Povinná spoluúčast při škodním plnění je stanovena na 1 000 Kč
 • Pojistné období je kalendářní rok (osoby přihlášené nad rámec mají počátek pojištění datum svého přihlášení)
 • Limit pojistného plnění na jednu událost je 10 milionů Kč
 • Škody způsobené provozem plavidel a použitím střelných zbraní je limit pojistného plnění stanoven na 5 mil. Kč
 • Nově lze uplatnit pojistné plnění na škody způsobené na motorových vozidlech (např. ulomená zrcátka aut, poškozená čelní skla aut…) – limit pojistného plnění 25 000 Kč

Příhlášení k pojištění "nad rámec"

Pro další dobrovolníky je možnost přihlásit se k pojištění tzv. "nad rámec". Přihlašování probíhá přes skautIS (Služby - Pojištění odpovědnosti).
Cena pojištění je 55 Kč/osoba/pojistné období. Pojistné období se shoduje s kalendářním rokem. K pojištění odpovědnosti je možné se přihlašovat kdykoliv v průběhu roku.

Nezapomeňte za pojištění zaplatit na základě došlé faktury.

S dotazy je možné se obracet na Kancelář ČRDM (tel. 234 621 209, sekretariat@crdm­.cz).

Hlášení pojistné události

Škody se hlásí na pojišťovnu vyplněním formuláře "Oznámení škodní události". 
Do pole pojištěný je třeba uvést ústředí, pro snazší orientaci v pojišťovně (předvyplněno). Naopak do korespondenční adresy se uvádí adresa střediska, které událost hlásí. Pověřená osoba je vedoucí střediska, který Oznámení pojistné události schválí svým podpisem a razítkem.


Pro zjednodušení vyplňování formuláře byl vytvořen vzor:

Vyplněný formulář odevzdejte na pojišťovnu Kooperativa:

 • osobním odevzdáním na libovolné pobočce
 • zasláním na adresu: Kooperativa pojišťovna, a. s., Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice 

V případě, že se pojistná událost stala do konce roku 2013, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Generali (podrobněji v tomto článku).

 Ke stažení:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 273x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu