....

Chyba na stránce: Úraz na táboře? Kdy a jak nahlásit pojišťovně - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/4011-uraz-na-tabore-kdy-a-jak-nahlasit-pojistovne?autologin=1"

POJIŠTĚNÍ

Na této stránce nalezenete informace k pojištění, které mohou využít organizační jednotky Junáka. Některá pojištění jsou sjednaná ústředím Junáka jako plošná, k některým pojistným smlouvám je třeba se přihlásit. "Být pojištěn" je výrazem rozumného chování!

Úraz na táboře? Kdy a jak nahlásit pojišťovně

Od 1. 1. 2018 kryje pojištění úrazů smlouva s pojišťovnou Generali. Oproti loňskému roku je změna v době, kdy se úraz hlásí. Nemusí se čekat do úplného doléčení, pojišťovna upřednostňuje nahlášení do 14 dnů, nicméně pojišťovna pojistné plnění poskytuje i při nahlášení v pozdějším termínu. Pojištění platí pro všechny účastníky (členy i nečleny).

Výše pojistného plnění:

  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč

 

Hlášení pojistných událostí:

Události se hlásí prostřednictvím formuláře  "Oznámení o úrazu", který lze po stažení vyplnit elektronicky.

Pojištěným je ten, komu se stal úraz. Předvyplněno je již číslo smlouvy a IČ s názvem hlavního spolku.
První list podepisuje statutární orgán (vedoucí jednotky) pořádající akci. Druhý list podepisuje pojištěný. Není-li plnoletý, podepisuje list zákonný zástupce pojištěného.

Sken oznámení pošlete mailem na kancelar@skaut.cz

Originál vytištěného a podepsaného formuláře, s přiloženým lékařským potvrzením (kopií) zašlete pojišťovně, na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2

Více informací o úrazovém pojištění, včetně všeobecných podmínek a uzavřené smlouvy naleznete zde.

Marie Konečná - Maňule

Tento článek je součástí Hospodářských střípků. Přehled všech článků odeslaných hospodářskými střípky a možnost přihlášení k zasílání mailem je zde. Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1600x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu