Logo

Pojištění odpovědnosti do konce roku 2013

Pojistné události do konce roku 2013 se uplatňovali přes pojišťovnu Generali a.s.

Škodní události vzniklé do konce roku 2013 je třeba hlásit přes starou pojistnou smlouvu č. 2928 408 448.

Každé hlášení škody musí být podáno pojišťovně Generali na příslušném formuláři Hlášení vzniku škody. V případě potřeby je na stránkách ČRDM ke stažení předvyplněný vzor formuláře.
Ve formuláři hlášení vzniku škody se pojištěným rozumí pojištěný činovník (FO) nebo organizační jednotka Junáka. Veškeré údaje při hlášení škody i při doplňování příslušných podkladů je nutné uvádět přesně a dle skutečnosti tak, aby se zabránilo případným nejasnostem při šetření škody.

Škody je nutno hlásit neprodleně poté, co se pojištěný o vzniku škody dozví, případně poté, kdy na něm poškozený uplatnil svůj nárok na její náhradu.

Kompletně vyplněný formulář zašlete na adresu Generali Pojišťovny:

Generali Pojišťovna a.s.
Likvidace PU
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Vyplněný formulář je třeba dvakrát okopírovat. Jednu kopii zaslat na ústředí Junáka (Junák – svaz skautů a skautek ČR, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1) a druhou ponechat pro potřeby organizační jednotky, která škodu hlásí (či je její člen odpovědnou osobou).

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura