....

Chyba na stránce: Úrazové pojištění do konce roku 2013 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/963-urazove-pojisteni-do-konce-roku-2013?autologin=1"

POJIŠTĚNÍ

Na této stránce nalezenete informace k pojištění, které mohou využít organizační jednotky Junáka. Některá pojištění jsou sjednaná ústředím Junáka jako plošná, k některým pojistným smlouvám je třeba se přihlásit. "Být pojištěn" je výrazem rozumného chování!

Úrazové pojištění do konce roku 2013

Pojistné události do konce roku 2013 se uplatňovali přes pojišťovnu Generali a.s.

Úrazy vzniklé do konce roku 2013 je třeba hlásit přes starou pojistnou smlouvu č. 022 949 9041.

V případě pojistné události je nutné úraz nahlásit na stanoveném formuláři. Vyplňuje se pouze první strana, druhou stranu formuláře vyplňuje ošetřující lékař pojištěného. Pokud se stal úraz nezletilému dítěti, uvedou zde údaje o sobě i jeho zákonní zástupci.

Kompletně vyplněný formulář zašlete na adresu Generali Pojišťovny:

Generali Pojišťovna a.s.
Likvidace PU
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Vyplněný formulář je třeba dvakrát okopírovat. Jednu kopii zaslat na ústředí Junáka (Junák – svaz skautů a skautek ČR, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1) a druhou ponechat pro potřeby organizační jednotky, která škodu hlásí.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu