....

Chyba na stránce: Pojištění odpovědnosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/pojisteni-odpovednosti?autologin=1"

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Od 1. 1. 2018 platí smlouva o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s pojišťovnou Generali.
Číslo smlouvy je 2958481190.

Pojištění odpovědnosti v rámci skautské činnosti kryje škody způsobené chybou pojištěného činovníka třetím osobám, včetně škod vzniklých zanedbáním náležitého dohledu nad svěřenými dětmi. Vztahuje se také na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech zapůjčených pro zajištění činnosti. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené vlastní pojištěné osobě.
Pojistná smlouva platí na území Evropy.

Kdo je pojištěn

Pojistit se přes svou jednotku mohou všichni členové Junáka - českého skauta starší 15ti let. Automaticky jsou z titulu své funkce pojištěni tito činovníci:

  • vedoucí organizačních jednotek,
  • vedoucí oddílů mladších členů a jejich zástupci
  • oddíloví rádci
  • vedoucí táborů

Zároveň jsou smlouvou paušálně pojištěny i všechny organizační jednotky Junáka. 
Další dobrovolníci se mohou přihlásit k pojištění prostřednictvím přihlášky za organizační jednotku ve skautISu (podrobný návod "jak osoby ve skautISu pojistit" najdete v nápovědě skautISu).

Práva k přihlašování osob má vedoucí administrátor organizační jednotky - střediska či vyšší OJ, nikoliv oddílu. Ostatní mohou jen vidět seznam osob, které jsou pojištěné nebo je možné je pojistit - ale chybí jim v prvním sloupci zaškrtávací políčka. 

Příhlášení k pojištění "nad rámec"

Pro další dobrovolníky je možnost přihlásit se k pojištění tzv. "nad rámec". Přihlašování probíhá přes skautIS (Služby - Pojištění odpovědnosti).
Cena pojištění je 48 Kč/osoba/pojistné období. Pojistné období se shoduje s kalendářním rokem. K pojištění odpovědnosti je možné se přihlašovat kdykoliv v průběhu roku.

Nezapomeňte za pojištění zaplatit na základě došlé faktury.

 

Základní informace o pojistném plnění:

  •           Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč.
  •           Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného.
  •           Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
  •           Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč.
  • Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost. jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod. Nejedná se ale o havarijní pojištění, které kryje škody v případě nehod!!!


S dotazy je možné se obracet na Kancelář ČRDM (tel. 234 621 209, sekretariat@crdm­.cz).

Hlášení pojistné události

Škodu oznamte pojišťovně vyplněním dotazníku na stránkách pojišťovny, kterékoli pobočce pojišťovny nebo na lince klientského servisu Generali (tel. 244 188 188).
Číslo pojistné smlouvy je 2958481190. Pro jakékoli informace od pojišťovny kontaktujte: klientský servis na tel. 244 188 188, e-mail: servis.cz@generali.com, generali.cz.
 

V případě, že se pojistná událost stala do konce roku 2017, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Kooperativa (podrobněji v článku k pojištění 2013 - 2017).

V případě, že se pojistná událost stala do konce roku 2013, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Generali (podrobněji v tomto článku).

 Ke stažení:

 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 6979x

Práce s článkem

6
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

8 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu