....

Chyba na stránce: Pojištění odpovědnosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/pojisteni-odpovednosti?autologin=1"

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Od 1. 1. 2018 platí smlouva o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s pojišťovnou Generali.
Číslo smlouvy je 2958481190.

Pojištění pro své členské organizace (včetně Junáka - českého skauta) sjednává Česká rada dětí a mládeže. Podrobnější informace o pojištění jsou také přímo na stránkách ČRDM.

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti v rámci skautské činnosti kryje škody způsobené pochybením (nedbalostí, zanedbání náležitého dohledu, apod.) pojištěného činovníka a jemu svěřených osob:

 • třetím osobám (např. vytlučené okno)
 • svěřeným dětem (rozšlápnuté brýle při hře, zapomenutý batoh v autobuse atd.)
 • dalšímu pojištěnému

Jedná se zejména o krytí těchto škod:

 • Škody na hmotných věcech nebo objektech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou včetně prosté krádeže, krádeže vloupáním nebo loupeže, škody na věcech vnesených a odložených, věc vnesená – např. oblečení odložené v šatně na plovárně, věc odložená – např. kufr ubytovaného v pokoji ubytovacího zařízení).
 • Škody nebo nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví
 • Újma na živém zvířeti (usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete)
 • Následná finanční škoda
 • Náklady právního zastoupení
 • Jiná majetková újma (čistě finanční škoda), vč. pokut a penále

Vztahuje se také na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech zapůjčených pro zajištění činnosti. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené vlastní pojištěné osobě.

Kdo je pojištěn

Automaticky jsou z titulu své funkce pojištěni tito činovníci:

 • vedoucí organizačních jednotek,
 • vedoucí oddílů mladších členů a jejich zástupci
 • oddíloví rádci
 • vedoucí táborů

Dopojistit se mohou  všichni členové Junáka - českého skauta, a to prostřednictvím přihlášky za organizační jednotku ve skautISu (podrobný návod "jak osoby ve skautISu pojistit" najdete v nápovědě skautISu). Práva k přihlašování osob má pouze vedoucí administrátor organizační jednotky - střediska či vyšší OJ, nikoliv oddílu. Ostatní mohou jen vidět seznam osob, které jsou pojištěné nebo je možné je pojistit - ale chybí jim v prvním sloupci zaškrtávací políčka (SkautIS - Služby - Pojištění odpovědnosti). 

Příhlášení k pojištění "nad rámec"

Cena pojištění je 48 Kč/osoba/pojistné období. Pojistné období se shoduje s kalendářním rokem. K pojištění odpovědnosti je možné se přihlašovat kdykoliv v průběhu roku.

Nezapomeňte za pojištění zaplatit na základě došlé faktury.

 

Základní informace o pojistném plnění:

 •           Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč.
 •           Limit pojistného plnění je 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného.
 •           Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
 •           Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč.
 • Do pojištění jsou zahrnuty také škody na dopravních prostředcích včetně motorových vozidel s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost. Jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, a pod. U škod vzniklých provozem motorového vozidla je prvotně před pojištěním odpovědnosti uplatněno povinné ručení nebo havarijní pojištění, které kryjí škody v případě nehod.
 • Pojistná smlouva platí pro území Evropy.


S dotazy je možné se obracet na kancelar@skaut.cz (tel. 234 621 284) nebo přímo Kancelář ČRDM (tel. 234 621 209, sekretariat@crdm­.cz).

 

Hlášení pojistné události

Škodu oznamte pojišťovně vyplněním dotazníku na stránkách pojišťovny, kterékoli pobočce pojišťovny nebo na lince klientského servisu Generali (tel. 244 188 188).
Číslo pojistné smlouvy je 2958481190.

Pro jakékoli informace od pojišťovny kontaktujte: klientský servis na tel. 244 188 188, e-mail: servis.cz@generali.com, generali.cz.
 K hlášení je možné využít také formulář:

 

V případě, že se pojistná událost stala do konce roku 2017, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Kooperativa (podrobněji v článku k pojištění 2013 - 2017).

V případě, že se pojistná událost stala do konce roku 2013, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Generali (podrobněji v tomto článku).

 

 Ke stažení:

 
 
Martin Hrouza
Koordinátor dotací a pojištění
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 9327x

Práce s článkem

6
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

8 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu