....

Chyba na stránce: Cestovní náhrady - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/predpisy-a-metodiky/cestovni-nahrady?autologin=1"

Cestovní náhrady

Proplácení cestovného

Každá jednotka se během své činnosti setkává s potřebou někam cestovat. Ať už oddíl na výpravě či táboře nebo činovníci a spolupracovníci při vykonávání své funkce. Takové cesty je možné proplácet.

K úhradě cesty může dojít dvojím způsobem

  • přímým proplacením jízdenek
  • proplacením na základě cestovního příkazu - služební cesty
Proplacení jízdenek

Pokud cestuje skupina osob mladších 18 let včetně dospělého doprovodu, jízdenky se za celou skupinu proplatí jako např. doklad za potraviny. Cestovní příkaz tedy není třeba vyplňovat pokud:

  • skupina mladších členů a jejich doprovod jede hromadně veřejnou dopravou např. na oddílovou výpravu
  • člen mladší 18 let jede samostatně veřejnou dopravou (např. na tábor)
  • skupina členů starších 18 let jede hromadně veřejnou dopravou na akci (např. vzdělávací kurz)
Cestovní příkaz

Každý činovník, spolupracovník či dospělá osoba, která cestuje v rámci výkonu své funkce a mimo oddílovou akci, podniká tzv. služební cestu. Jelikož zpravidla tyto osoby nebývají zaměstnanci Junáka, řídí se proplácení cesty vlastním předpisem - Směrnicí k proplácení cestovních náhrad a ne Zákoníkem práce. Vždy se vyplňuje cestovní příkaz při cestě autem acestování osoby starší 18 let, která jede samostatně veřejnou dopravou (např. porada vedení).

Aby bylo možné takovou cestu proplatit, je třeba vyplnit cestovní příkaz, avšak způsob vyplnění se liší:

  • pro cestu hromadnou dopravou
  • pro cestu autem

Pro cestu automobilem je třeba doložit kopii velkého technického průkazu a případně doklad o nákupu pohonných hmot (místo něho ale lze využít i průměrnou cenu pohonných hmot stanovenou pro každý kalendářní rok Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí).
V technickém průkazu je uvedena průměrná spotřeba (nyní se uváděné hodnoty liší významem, jsou zpravidla jedna nebo tři). Hodnota uváděná do cestovního příkazu se liší dle normy EU. Buď se využije třetí údaj, nebo se vypočte z čísel průměr.

Nad rámec spotřeby za provoz automobilu lze připočíst i částku za opotřebení vozidla (např. náhrada za spotřebu oleje), která dle směrnice může být maximálně 3,50 Kč. Konkrétní částku musí specifikovat středisková rada a musí být uvedena v zápisu z jejího jednání.  

 Více informací v těchto dokumentech:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 9803x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu