....

Chyba na stránce: Metodiky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/predpisy-a-metodiky/metodiky-a-vzdelavani?autologin=1"

Metodiky

Metodické materiály

Metodické listy jsou zpracovány jako podpora pro účetní, hospodáře, pokladníky a další činovníky, kteří mají zájem dozvědět se podrobné informace z určitých oblastí hospodaření, případně účetnictví.

Důrazně upozorňujeme všechny čtenáře a uživatele metodických listů, že jejich obsah NENÍ aktualizován ode dne jejich vydání! Upozorňujeme, že mnohé z informací již neodpovídají aktuálně platnému právnímu stavu. Budeme se snažit o jejich aktualizaci.

Metodické materiály pro hospodáře

[ Systémová kategorie ]

  Nahlásit chybu