....

Chyba na stránce: Předpisy a metodické materiály pro revizní komise - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/revizni-cinnost/4672-predpisy-rk?autologin=1"

Kontrolní činnost

Předpisy a metodické materiály pro revizní komise

Tento článek vzniká jako rozcestník k tématu vnitřní kontroly pro potřebu revizním komisím a vedoucím OJ.

Pomineme-li Stanovy Junáka, je hlavním předpisem stanovujícím pravidla pro vniřní kontrolu Revizní řád: upravuje vymezení funkce revizní komise: “RK dohlížejí, jsou-li záležitosti Junáka řádně vedeny a vykonává-li Junák činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontrolují veškeré hospodaření Junáka ”; její práva a povinnosti vůči kontrolované OJ.

souvisejícími předpisy jsou zejména Hospodářský řád a Organizační řád

METODICKÉ MATERIÁLY

Ve snaze usnadnit činnost revizním komisím zpracovala Ústřední revizní komise Junáka vzory běžných i méně častých dokumentů, které jsou vytvářeny v rámci činnosti revizních komisí. Jak se vzory pracovat najdete v článku.

 

revizorův rok

Na začátku svého působení v revizní komisi je důležité se s kontrolovanou jednotkou seznámit. Investovat čas do poznání OJ se vyplatí; seznámíte se s chodem OJ po organizační stránce, s jeho pravidly, rozdělením funkcí, vlastněným majetkem atd. Jak, ale začít, na co nezapomenout každý rok?

RK: střediskový začátečník
RK: střediskový expert
RK: u vyšší organizační jednotky (v přípravě)

Pokud s jednotkou bude revizor nějakou dobu "žít", nastavení i průběh kontrol běžných činností OJ bude časem jednodušší a jednodušší; revizní komise si vytvoří s kontrolovanou jednotkou svůj zaběhnutý kalendář.

RK je vnitřní kontrolní orgán OJ, má za úkol nezaujatě zkontrolovat skutečnost/i; nicméně spolu s kontrolovanou OJ má RK stejný cíl - bezvadný chod OJ.


Jsme zvyklí, že kontrola OJ probíhá v oblasti hospodaření – nakládání s majetkem, dodržování rozpočtu, nakládání s dotacemi a dary, vedení účetní evidence. Revizoři by se proto měli seznámit s předpisy a metodikami v oblasti hospodaření.

Zároveň by však revizní komise při svých kontrolách neměla opomíjet soulad s obecnými právními předpisy, vnitřními předpisy Junáka nebo rozhodnutími orgánů dané jednotky.

 

dotazy a komentáře z oblasti vnitřní kontroly můžeš psát na revize@skaut.cz


Jana Godarová (Ellie)
koordinátorka Strategického tématu
Vzdělanost hospodářsko-organizačních činovníků

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 262x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: