....

Chyba na stránce: Členské příspěvky na rok 2014 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/1049-clenske-prispevky-na-rok-2014?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Členské příspěvky na rok 2014

Náčelnictvo Junáka stanovilo svým usnesením odvod z členských příspěvků na rok 2014 v této výši:

  1. 230,– Kč na člena pro Junák jako celek (190,– Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
  2. dále 250 Kč za každé telefonní číslo člena zapojené v STS pro Junák jako celek,
  3. dále 24 Kč za členskou kartu člena (18 Kč za členskou kartu člena v případě, že si objedná karty celý oddíl či středisko),
  4. maximálně 130,– Kč na člena pro každou vyšší organizační jednotku (kraj nebo okres).
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu