....

Chyba na stránce: Vyšla směrnice k dotacím OJ na rok 2015. Jaké jsou změny? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/1554-vysel-pokyn-k-dotacim-oj-na-rok-2015-jake-jsou-zmeny?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Vyšla směrnice k dotacím OJ na rok 2015. Jaké jsou změny?

Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám Junáka, které byly získány od MŠMT.

Směrnice se týká pouze těch dotací:

  • opravy a údržba kluboven a základen,
  • celostátní akce,
  • vzdělávání činovníků Junáka,
  • krajských dotací,
  • investice,
  • neorganizovaná mládež.

Informace o dotacích rozdělovaných v rámci krajských dotací je třeba hledat ve vyhláškách jednotlivých junáckých krajů (mimo jiné budou také umístěny ve spisovně Junáka nejpozději od 15. 4. 2015).

Tato směrnice se liší oproti pokynu k dotacím na rok 2014 zejména v těchto bodech

  1. bylo umožněno čerpat vyšší dotace na vybrané vzdělávací akce, které se zaměří na naplňování strategických priorit souvisejících alespoň s některou z těchto skupin činovníků: vedoucí organizačních jednotek a jejich zástupci, výchovní zpravodajové nebo hospodáři a revizoři;
  2. došlo k úpravě dotace pro kraje v částkách na jednoho člena;
  3. pravidla pro administraci investičních dotací prochází úpravou ze strany MŠMT, jejich konkrétní podoba není dosud známa.

Ostatní ustanovení neprošla podstatnými úpravami.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1619x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu