Logo

Vyšla směrnice k dotacím OJ na rok 2015. Jaké jsou změny?

Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám Junáka, které byly získány od MŠMT.

Směrnice se týká pouze těch dotací:

Informace o dotacích rozdělovaných v rámci krajských dotací je třeba hledat ve vyhláškách jednotlivých junáckých krajů (mimo jiné budou také umístěny ve spisovně Junáka nejpozději od 15. 4. 2015).

Tato směrnice se liší oproti pokynu k dotacím na rok 2014 zejména v těchto bodech

  1. bylo umožněno čerpat vyšší dotace na vybrané vzdělávací akce, které se zaměří na naplňování strategických priorit souvisejících alespoň s některou z těchto skupin činovníků: vedoucí organizačních jednotek a jejich zástupci, výchovní zpravodajové nebo hospodáři a revizoři;
  2. došlo k úpravě dotace pro kraje v částkách na jednoho člena;
  3. pravidla pro administraci investičních dotací prochází úpravou ze strany MŠMT, jejich konkrétní podoba není dosud známa.

Ostatní ustanovení neprošla podstatnými úpravami.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1645x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura