....

Chyba na stránce: Vyhlašujeme druhé kolo stavebních dotací. Termín uzávěrky je 22. března 2016 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/2369-vyhlasujeme-druhe-kolo-stavebnich-dotaci-termin-22-brezna?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Vyhlašujeme druhé kolo stavebních dotací. Termín uzávěrky je 22. března 2016

Nestihli jste podat žádost o dotaci na neinvestiční stavební úpravy kluboven či základen na rok 2016 při říjnové uzávěrce žádostí? Nebo jste v průběhu zimy zjistili, že na klubovně jsou vady, které je nutné opravit ještě letos? Pak neváhejte zažádat o dotaci ve druhém kole, které se uzavírá 22. března 2016.

V letošním roce schválilo Náčelnictvo vyšší částku určenou pro neinvestiční opravy a údržbu. Žádost je nutné odeslat v písemné podobě na ústředí nejpozději do 22. března 2016. Jaké náležitosti musí žádost obsahovat a formulář pro podání žádosti o dotaci naleznete v článku věnovanému Dotacím na opravu a údržbu nebo ve Směrnici k žádostem o dotace na rok 2016:

Pamatujte, že žádáte o dotaci na rok 2016, takže si naplánujte takové opravy, které jste schopní do poloviny prosince realizovat a vyúčtovat.

Případné dotazy posílejte na kancelar@skaut.cz nebo přímo mě: petra.vlckova@skaut.cz

Závěrem: Žádosti podávané na podzim v roce 2015 platí i nadále. Pokud se změnily nějaké skutečnosti, které ve stávající žádosti chcete upravit či aktualizovat, tak mě neváhejte kontaktovat.

Petra Vlčková
koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 958x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu