....

Chyba na stránce: Smlouva s Oborovou zdravotní pojišťovnou na proplácení příspěvků za členství v Junáku - českém skautu podepsána! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/2584-smlouva-s-oborovou-zdravotni-pojistovnou-na-proplaceni-prispevku-za-clenstvi-v-junaku-podepsana?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Smlouva s Oborovou zdravotní pojišťovnou na proplácení příspěvků za členství v Junáku - českém skautu podepsána!

Oborová zdravotní pojišťovna podporuje spolky i v roce 2016! Na konci května byla podepsána smlouva (v pořadí již druhá) na proplácení členských příspěvků Oborovou zdravotní pojišťovnou.

Jsou-li děti či dospělí registrovaní v Junáku - českém skautu pojištěni u Oborové zdravotní pojišťovny mají možnost zažádat o proplacení členského příspěvku až do výše 500 Kč.
Potvrzení je možné zaslat jednotlivě - např. rodiči, ale i hromadně prostřednictvím oddílu/střediska/okresu.

Jak vyplnit potvrzení?
První možností je vyplnit formulář od OZP - stáhnout, vytisknout a vyplnit tento soubor:

Jednodušší možností je vyhledat v účetnictví střediska příjmové doklady za členské příspěvky osob, které jsou u OZP pojištěni a vygenerovat souhrnný seznam dokladů. Kromě obvyklých náležitostí příjmového dokladu - jako je identifikace organizační jednotky, je třeba, aby pro přijatou platbu bylo uvedeno jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo člena, od kterého byla platba přijata.

Kam potvzení zaslat?

Při zaslání poštou na adresu:
Oborová zdravotní pojišťovna
obchodní odbor
Roškotova 1225/1
Praha 4
140 21

Vlastní-li středisko datovou schránku, je možné žádost poslat i elektronicky do datové schránky pojišťovny OZP: q9iadw9.

Jak bude příspěvek vyplacen?
Podáte-li žádost jednotlivě, tak bude příspěvěk poukázán na účet vedený u OZP. Pokud si přejete jiné číslo, je třeba jej uvést v žádosti.
Budete-li žádosti posílat hromadně, tak doporučuji uvést číslo účtu střediska a pak jednotlivé příspěvky přeposlat pojištěncům.

Do kdy je možné posílát žádosti?

Potvrzení o zaplacení členského příspěvku je nutné doručit na sídlo OZP nejpozději do 31. 10. 2016. Celková výše proplacených příspěvků není smluvně stanovena, přesto se zasláním neváhejte.

Petra Vlčková
koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2604x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu