....

Chyba na stránce: Termín pro podávání žádostí o příspěvek z FNJ je 14.1.2015 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/568-fond-nemovitosti-junaka/1520-termin-pro-podavani-zadosti-o-prispevek-z-fnj-je-14-1-2015?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Termín pro podávání žádostí o příspěvek z FNJ je 14.1.2015

Termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu nemovitostí Junáka je stanoven na 14. 1. 2015 do 15 hod.

Organizační jednotka Junáka má možnost žádat o bezúročnou půjčku nebo o účelově vázaný dar. Půjčkou lze financovat opravy a úpravy skautských kluboven a základen, nejčastěji je využívána jako finanční spoluúčast při získání dotace na investiční či neinvestiční úpravy. O dar lze žádat při koupi pozemku či nemovitosti sloužící pro pravidelnou skautskou činnost.

Jakým způsobem žádat a v jaké možné výši je zveřejněno v tomto článku.


Petra Vlčková
Koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 471x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu