....

Chyba na stránce: Termín pro podávání žádostí o příspěvek z FNJ je do 18. 5. 2015 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/568-fond-nemovitosti-junaka/1740-termin-pro-podavani-zadosti-o-prispevek-z-fnj-je-do-18-5-2015?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Termín pro podávání žádostí o příspěvek z FNJ je do 18. 5. 2015

Získali jste od města možnost odkoupit si klubovnu, kterou máte v nájmu, ale středisko nemá na nákup dostatek financí? V této, ale i jiných situacích, je možné zažádat o dar či půjčku z Fondu nemovitostí Junáka.

Zhruba třikrát do roka zasedá komise Fondu nemovitostí Junáka, aby vyhodnotila zaslané žádosti.

Žádat je možné o dar na pořízení nemovitého majetku, a to:

- až do 30% z ceny pořízení pozemku
- až do 15% z ceny pořízení budovy/nebytové jednotky sloužící pro pravidelnou činnost jednotky.

Současně (či samostatně) je možné žádat o půjčku, která bude využita pro nákup nového, či opravy stávajícího nemovitého majetku. Např. na nákup pozemku (tábořiště) či budov (kluboven/základen), ale i na potřebné opravy stávajícího majetku - nejčastěji jako spoluúčast při obdržení stavebních dotací. 

Jakým způsobem žádat je uvedeno v tomto článku.

Petra Vlčková
Koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 860x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu