....

Chyba na stránce: Zdroje financování - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/568-fond-nemovitosti-junaka?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Fond nemovitostí Junáka

  Nahlásit chybu