....

Chyba na stránce: Další granty a dotace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/621-granty-a-dary-fundraising/1210-dalsi-granty-dotace?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Další granty a dotace

Veřejná správa (kraje a obce) a některé nadace podporují vybrané oblasti svého zájmu. Často to dělají ve spolupráci s dalšími subjekty, pro neziskové organizace vypisují grantové programy.

U těchto dotačních a grantových programů se musíme řídit nastavenými pravidly. Obvykle vytvořit projekt, realizovat akci a předložit vyúčtování. Zpravidla je také nutné archivovat účetní doklady týkající se akce.

Jednotky zpravidla mají své pravidelné donátory (obce), používáme prostředky z dotací Ministerstva školství, kde už jsme na stanovená pravidla zvyklí. Větší pozornost vyžadují projekty nové či výjimečně využívané.

Jak si vybrat

Dotace zaměřené na naši hlavní činnost jsou pro nás ideální (například dotace na práci s dětmi a mládeží ve volném čase). Stačí tak jen sepsat to, co pravidelně děláme, případně uspořádat nějakou speciální akce s dětmi a získat na to prostředky. Tím si pomůžeme, aby naše činnost mohla být pestřejší a lepší.

Často jsou však vyhlášené programy, které nemusí přesně odpovídat vašim plánům a prioritám. Je potřeba si řádně rozmyslet, zda je to pro nás vhodný projekt. Neměli bychom upozadit naši běžnou činnost a „vyčerpat“ časoprostor činovníků, proto se vždy nezapomeňte ptát, zda zisk dotace „stojí za to“. Zda nám to opravdu něco přinese (program díky ní bude pestřejší, zajímavější, lepší...) a zda nás to jen neodvede od našich cílů.

Průběh grantového řízení

Každé grantové řízení má trochu jiný průběh, nicméně základní kroky jsou stejné. Jaké jsou a na co si dávat pozor, na to jsme pro vás připravili celý článek.

Co napsat do projektu

Projekt by měl mít jasnou strukturu a obsah, ve které zachytíte vše srozumitelně a jen to důležité. Nezapomeňte jasně, ale stručně, popsat i důležitost projektu, propojení s naší výchovou apod. Jak a co o sobě můžeme vyzdvihnout, najdete na stránce o oslovování a děkování.

Kde hledat výzvy

Granty můžete získat od domácích a zahraničních nadací, nadačních fondů a veřejných zdrojů (místních samospráv a krajů, ministerstev a Evropské unie), ale často i od skautských krajů. Přehled najdete v rámečku. Určitě nevynechejte internetové stránky vaší obce či města a kraje, případně i skautského okresu a kraje. Nebojte se případně zeptat na svém  kraji, budou mít jistě přehled o možnostech grantů.

Dotace krajů

kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

- v roce 2014 vyhlášeny dvě výzvy, jedna začátkem roku a jedna v polovině

Moravskoslezsý kraj

Pardubický kraj

Královehradecný kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Jihočeský kraj

Středočeský kraj

Pražský kraj

 

Dotace nadací

Econnect - přehled vypsaných dotačních programů - http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x--

Dotace skautských nadací

Skautská nadace Jaroslava Foglara - http://www.skautskanadace.cz

The European Scout Foundation – FOSE malé projekty - http://europeanscoutfoundation.org

Přehled příležitostí v rámci Evropského regionu WOSM http://www.scout.org/node/90/about/31529#aboutcontent

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2646x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu