....

Chyba na stránce: Jak dárce oslovovat a jak děkovat - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/621-granty-a-dary-fundraising/1212-co-me-ceka-jak-oslovovat-jak-dekovat?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Jak dárce oslovovat a jak děkovat

Při žádosti o peníze nás čeká několik kroků, které je dobré promyslet a žádný z nich nevynechat ani nepodcenit.

Čeká nás:
 1. Zjistit co chci financovat/ na co peníze použiji
 2. Čím a jak se lze chlubit, aneb jak o sobě mluvit a co vlastně děláme
 3. Co komu chutná a proč to mám vědět? Aneb proč nám chce dárce přispět
 4. Žádost
 5. Péče o dárce
 6. Co za to
 
1. Co chci financovat

Vždy začněte tím, že si řeknete, na co byste peníze použili. Až budete s dárci jednat, bude se vám hodit mít představu, na co je reálně použijete. Stačí se na radě na 10 minut zamyslet, co by pro středisko bylo dobré. Může to být sportovní vybavení, zlevnění tábora, koupení louky, zaplacení nájmu klubovny, nebo cokoli jiného.

Vždy je dobré být připraven na otázku, k čemu se bude dar dětem hodit, jak jim pomůže. Pokud vám dávají materiál, tak byste opět měli vědět, k čemu bude využit.

2. Čím a jak se lze chlubit, aneb jak o sobě mluvit a co vlastně děláme

Při komunikaci s možnými dárci by měla jít stranou skromnost, ale i pýcha. Představte organizaci takovou, jaká je, s jejími úspěchy, ale bez vychloubání a rozhodně bez přibarvování pravdy.

Doporučujeme zkusit si během jedné minuty představit skauting někomu, kdo o něm nic neví. K čemu je dobrý a proč stojí za to ho podpořit. Natočte se u toho, nebo to zkuste před kamarádem, určitě se vám to potom na úřadě či v nějaké firmě díky tomu povede lépe.

Představte organizaci, naše poslání, principy a činnost tak, aby jí bylo porozuměno. Zmiňte, jak často s dětmi pracujete na schůzkách a výpravách, jak velké je středisko, do kterého patříte, případně velikost celé organizace. Nezapomeňte i zmínit, na co peníze potřebujete.

Vyvarujte se našemu slangu, jako jsou světlušky, týpka, Svojsíkáče, uzlovačky apod. Nemusí rozumět ani pojmům jako je vedoucí oddílu či střediska, protože neznají naši hierarchii a názvosloví. Že má někdo pozici „Náčelník “ je neohromí a jen si představí nějakého indiána.

Umět představit komukoli, proč je dobré přispět naší organizaci, je při žádostech klíčové. Pokud se nadchnou pro myšlenku a budou chtít s námi tvořit trochu lepší svět, nemusí být jejich příspěvek poslední.

Připravili jsme pro vás malý základ, na další důvody přijdete jistě sami.

Obecné přínosy skautingu společnost:

 • Skauting nabízí mladým lidem smysluplné trávení volného času a pomáhá jim zažívat neobvyklá dobrodružství.
 • Skauting přispívá k všestrannému duševnímu, fyzickému a duchovnímu rozvoji mladých lidí.
 • Skauting pomáhá mladým lidem osvojovat si morální hodnoty, budovat dobré vztahy a dlouhodobá přátelství.
 • Skauting vede mladé lidi k pomoci druhým a společnosti, k ochraně přírody a životního prostředí.
 • Skauting pomáhá mladým lidem zapojovat se do rozvoje komunity, ve které žijí.
 • Skauting pomáhá zvyšovat kompetence mladých lidí a rozvíjet u nich zvláště tzv. měkké dovednosti, jako jsou komunikační a sociální dovednosti, samostatnost, schopnost vést druhé, pracovat v týmu a spolupracovat, přebírat zodpovědnost, řešit problémy, zkrátka dovednosti, které jsou dnes vysoce ceněné na trhu práce.
 • Skauting pomáhá mladým lidem zapojovat se do rozvoje komunity, ve které žijí.

Konkrétní přínos vašeho střediska místní komunitě a společnosti:

Vyjmenujte, jakým pozitivním způsobem ovlivňujete místní komunitu a život ve vaší čtvrti, městě či obci. Zmiňte zvláště aktivity typu:

 • pravidelný úklid části města,
 • organizace Vánoční sbírky na pomoc městským neziskovým organizacím,
 • účast na charitativních sbírkách,
 • spolupráce s Domovem seniorů,
 • roznášení Betlémského světla opuštěným lidem,
 • pravidelná péče o místní studánku,
 • věšení ptačích budek či spolupráce s útulkem pro psy
 • organizace veřejné Drakiády či jiné sportovní či kulturní akce,
 • spolupráce s městem při pořádání akcí pro veřejnost, atd.
3. Co komu chutná a proč to mám vědět?

Důvodů, proč nám někdo chce něco dát, může být bezpočet. Může to být businessman, který nemá čas pomáhat okolí a příspěvkem si odškrtává své "modré políčko". Dalším příkladem je starší dáma, která vidí, že jejím vnoučatům se ve skautu líbí a tak jim pomůže. Důvod má businessman a starší dáma jiný, ale oba přispějí. Jednomu bychom nabízeli ukázky toho, co děláme a jak pomáháme okolí, druhému třeba předložíme plány na změny v programu, které bychom díky příspěvku uskutečnili.

Zamyslet se nad důvodem příspěvku konkrétního člověka může být užitečné, protože jak známo, ryby se chytají na to, co chutná rybám, nikoli rybáři.

Dobrou zprávou je, že lidé zpravidla pomáhat chtějí, takže se je nemusíme bát žádat. Poslední dobou se také čím dál víc rozmáhá filantrolpie, tedy dlouhodobé přispívání, které není náhodné, ale kvůli cílům organizace.

Lidé přispívají, když:

 • k tomu mají pádný důvod,
 • když jsou zainteresováni na výsledku toho, co podporují,
 • vidí ostatní, jak přispívají na stejnou činnost,
 • ví, že jim bude poděkováno,
 • ví, že budou viditelně spojováni s úspěšnou aktivitou,
 • mohou si být jistí, že budou pravidelně informování o vašich dalších aktivitách,
 • vědí, na co budou jejich peníze použity,
 • důvěřují vám, ví, že máte nadšení a odhodlání a získáte další podporu i od ostatních.
4. Žádost

Někoho oslovíme e-mailem, někoho osobně, nejčastěji však zvolíme způsoby oba. V souvislosti s žádostí si ještě řekněme kdy a kde. Na podzim společnosti tvoří rozpočty na další rok a mohou vás do nich zahrnout. Fyzické osoby budou mít zase větší tendenci vám přispět po výplatě. Pokud chcete financovat nějakou konkrétní akci, začněte se sháněním prostředků asi půl roku dopředu (záleží to i na velikosti akce), případně u dotací podle termínu jejich odevzdání.

Žádost nezapomeňte zdůvodnit, aby dárce ve svém daru viděl přínos.

5. Péče o dárce

Péče o dárce začíná ještě před jejich získáním. Komunikujete s nimi nejen letáčky a propagačními materiály, ale i upraveným okolí vaší klubovny, chováním dětí v kroji, webovými stránkami a podobně.

Ve chvíli, kdy s nimi jednáme, vystupujeme slušně a seriózně, zároveň je dobré myslet na to, že zastupujete dětskou organizaci a nebýt „škrobený“ příliš. Po jednání jim zašlete všechny materiály a obsah toho, na čem jste se domluvili.

Pokud žádáte o dar na nějaký projekt či akci, nezapomeňte dárce pozvat, případně jim zaslat fotky po akci.

Chcete-li oslovit dárce i v budoucnu, udržujte s ním kontakt. Abyste kontakt neztratili, je nutné připomenout se nejpozději do roku a půl. Vhodné je nejen zaslat PFko a výroční zprávu, ale i informace o vašem středisku s fotografiemi, případně se pochlubit novým webem, pozvat je na akci pro veřejnost apod.

6. Co za to?

Zde vám nabízíme seznam možných „protislužeb“ a způsobů propagace dárce. Lze je většinu použít i jako formu poděkování dárci za dar. Můžete je mezi sebou různě kombinovat:

 • vytvoření atraktivního dekret s názvem firmy a typem daru, kterým se firma může chlubit ve svém sídle jako společensky zodpovědná společnost,
 • umístění loga a jména firmy na internetové stránky střediska a na Facebook,
 • umístění loga a jména firmy na pozvánky, plakáty, do závěrečné zprávy z akce, do výroční zprávy střediska,
 • umístění log a propagačních bannerů při akcích střediska, zmínění firmy v úvodu, při děkování,
 • rozeslání tiskové zprávy o akci, kde jsou zmínění významní dárci,
 • vytvoření fotoreportáže či videa o využití daru, včetně fotografií/sekvencí dokumentujících, jak jsme donátora propagovali, umístění na webové stránky,
 • osobní poděkování po akci/obdržení daru, nebo poděkování dopisem + zaslání fotografií, ze kterých je patrné využití daru apod.
 • možný odpočet daru ze základu daně z příjmu (viz dále),
 • pozvánka na zajímavou akci střediska (není nutné zvát jen vedení či zaměstnance firmy, ale můžete pozvat jejich děti),
 • uspořádání speciální akce pro zaměstnance firmy či jejich děti (zábavné odpoledne pro děti, teambuildingová hra pro zaměstnance).

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3720x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu