....

Chyba na stránce: Granty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/820-granty?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Granty

foto/obrázek poskytl(a): František Šereda

Které střediskové vedení by alespoň jednou neřešilo jednu z následujících situací?:

  • potřebu oprav oddílových kluboven
  • příliš vysoké nájemné
  • naskytla se jedinečná příležitost koupit pozemek na letní tábory
  • nebo chystáte nějakou velkou akci (mezinárodní tábor, skautské dny pro veřejnost apod.).

Plánů je spousta, ale problémem jsou nedostatečné finanční zdroje….otázka zní: kde je sehnat?

Malým pomocníkem ve velkém bludišti různých nadačních fondů, grantů a dotací se snaží být tato stránka, kde lze získat základní přehled o možnostech financování skautské činnosti.

Základní informace o finančních zdrojích naleznete v Metodickém listu – finanční zdroje

Pokud potřebujete finance rychle a víte, že dotační řízení by bylo příliš dlouhé a vy tak mohli přijít o klubovny nebo o jediněčnou nabídku odkoupit nějaký nemovitý majetek, je možné získat bezúročnou půjčku z Fondu nemovitostí Junáka

Jednu ze snadnějších cest, jak získat potřebné finance, představují dotace ze státního rozpočtu, které Junák každoročně dostává od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a které jsou podrobně popsány na stránce věnované dotacím.

Velmi dobrými partnery na místní úrovni jsou dnes pro OJ také samosprávné obce a kraje, kteří často poskytují příspěvky na činnost, provoz nebo vybavení. Stačí jen zapátrat na internetových stránkách příslušného kraje či obce.

Tématicky blízká našim střediskům je Skautská nadace Jaroslava Foglara (SNJF). Její výhodou je malá administrativní náročnost při podávání projektů a poskytování malých grantů na projekty, které jsou schopny bez větších problémů uskutečnit i třeba oddíly. Informace o grantech, které SNJF vypisuje, lze nalézt na www.skautskana­dace.cz.

Kde hledat na internetu

V případě, že se vám nepodaří získat finanční zdroje ani jedním ze způsobů popsaným výše, je dobré se „probrouzdat“ internetem, kde se často podaří nalézt další možnosti financování. Pro základní orientaci jsou velmi dobré následující webové stránky:

Portál ecn.cz nabízí komplexní informační servis o problematice neziskového sektoru. Uvedený odkaz směřuje přímo na stránku grantového kalendáře. Velmi přehledně zde můžete vyhledávat aktuální vyhlášené výzvy podle typů grantů nebo podle oblastí, do kterých granty směřují. Kromě finančních zdrojů z Evropské unie, jednotlivých ministerstev a nadací s celostátní působností jsou v kalendáři zveřejňovány i mnohá grantová řízení regionálního a místního charakteru, včetně programů krajských samospráv.

Portál neziskovky.cz má obdobné zaměření. Databáze grantů zde má jednotnou strukturu, která usnadňuje prvotní orientaci. Nechybí odkazy přímo na webové stránky poskytovatele.

Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity.

Programy české národní agentury mládeže jsou určeny především mladým lidem ve věku 15 až 25 let.

Evropská skautská nadace nabízí finančním podporu na rozvoj skautských projektů. O tuto podporu se mohou ucházet i čeští skauti! Využijte možností, které tento program nabízí.

Evropská Unie vyhlásila Nový program podpory mládeže: Erasmus+ pro programové období 2014–2020. Skládá se ze tří klíčových akcí, avšak pro nás je nejzajímavější oblast první – Mobilita jednotlivců. Nezbytnou podmínkou je spolupráce s nejméně jednou zahraniční organizací. Výhodou je, že může žádat třeba i oddíl sám, není povinný statut právnické osoby.

Za tento program je zodpovědný Dům zahraniční spolupráce, který je připraven žadatelům poradit a pomoci. Tak hurá do tvorby projektu.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu