....

Chyba na stránce: Členské příspěvky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/clenske-prispevky?autologin=1"

Členské příspěvky

Členské příspěvky

Zaplacením příspěvku člen Junáka - českého skauta potvrzuje každoročně své členství v organizaci a zároveň přispívá k zajištění jejího chodu. Ze strany organizace jde o důležitý zdroj financování.

Kolik činí členský příspěvek v Junáku - českém skautu?

To nelze jednoduše říci, protože každá organizační jednotka má právo si stanovit výši samostatně. Střediska v České republice stanovují členské příspěvky v rozmezí od 300 do 1200 korun (částka již zahrnuje členský příspěvek na ústředí i vyšší organizační jednotky).
Výši příspěvku pro ústředí Junáka - českého skauta na aktuální rok můžete najít v přehledových článcích.

Jak příspěvek stanovuje organizační jednotka?

Na úrovni organizační jednotky rozhoduje příslušná rada. Na středisku jsou tak do rozhodování zapojeni i vůdci jednotlivých oddílů. Rada by měla vzít v úvahu místní podmínky, finanční potřeby jednotky a třeba i dlouhodobé plány na rozvoj místního skautingu.

Výše příspěvků může být různá pro různé kategorie členů opět podle preferencí jednotky (podle oddílů, podle věkových kategorií, výděleční x ostatní, sourozenci, …), ale nemohou být stanoveny individuálně. Jednotka se může rozhodnout nevybírat pro své potřeby žádné prostředky, v takovém případě jde o velmi neobvyklou situaci, která vyžaduje zdůvodnění a nesmí být na úkor finanční stability jednotky.

Rozhodnutí rady ve věci členských příspěvků musí být zdokumentované v zápisu z jednání.

Kdy se členské příspěvky hradí?

Střediska mohou vybírat členské příspěvky kdykoliv během roku (průběžně, při příchodu člena do oddílu, v září, v lednu, …). Směrnice k registraci stanoví termíny pro zaplacení příspěvků vyšším organizačním jednotkám a ústředí pro daný rok (obvykle během února a března).

Na co se členské příspěvky používají?

Výhod členských příspěvků je několik – OJ může ovlivňovat jejich výši a dobře je tedy plánovat, může je využívat podle vlastního rozhodnutí a na cokoliv (není vázána vůlí poskytovatelů jako např. u darů), může je spojit s dalšími prostředky (např. spolufinancování dotací) a lze je spořit do dalších let (např. na nákup lodí, opravu klubovny). Podstatné je, že na rozdíl od ostatních příspěvků jsou ty členské osvobozeny od daně z příjmů.

Ústředí Junáka - českého skauta využívá členské příspěvky na hrazení mezd, zahraničních členských příspěvků, tvorbu účelových fondů (Fond nemovitostí, fond spolkového časopisu), spolufinancování projektů a vytváření dlouhodobé rezervy.

Jak o členském příspěvku informovat rodiče?

Může to být na schůzce rodičů, e-mailem i každého zvlášť. Způsobů bychom našli ještě více, ale ať se tak stane jakkoli, měli byste mu i vysvětlit, k čemu členský příspěvek je. Středisko Hiawatha to dělá pomocí dopisu, který může sloužit jako inspirace.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4329x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu