....

Chyba na stránce: Dotace na opravy a údržbu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/dotace-z-msmt/dotace-na-opravy-a-udrzbu?autologin=1"

Dotace na opravy a údržbu

Dotace na opravy a údržbu

Vlastníte či máte v dlouhodobém pronájmu klubovnu či základnu, která vyžaduje opravy, ale středisko na ně nemá dostatek financí?

Dotace na opravy a údržbu mohou směřovat pouze na neinvestiční stavební úpravy (například výměna oken, oprava střechy, či výměna podlah). Jako orientační pomůcka v určení „neinvestice“ může posloužit, že opravujeme něco, co už v dané stavbě máme (na rozdíl přístaveb, vestaveb a budování něčeho nového, které jsou investicí). U složitějších záležitostí je třeba o posouzení, zda jde o investiči či neinvestici požádat odborníka.
Maximální výše žádané dotace je 70% z celkových nákladů, na objekty získané z Fondu dětí a mládeže v likvidaci je podíl dotace nejvýše 85%. Prioritní jsou objekty ve vlastnictví organizačních jednotek, ve výjimečných případech lze zažádat o dotaci na opravy přímo související s činností s dětmi u dlouhodobě pronajatých či vypůjčených objektů od veřejnoprávních subjektů (obce a kraje). Smlouva musí být na dobu alespoň 15 let.

Podávání žádosti

Plánované opravy je třeba zpracovat do projektové žádosti, kterou je třeba doručit v papírové podobě na ústředí Junáka. Termín podávání žádostí pro rok 2017 je stanoven směrnicí a je to do 2. října 2016.

V uvedené směrnici, vydávané hospodářským zpravodajem každý rok zpravidla na konci letních prázdnin předcházejících dotačnímu období (viz. sekce Ke stažení), naleznete též náležitosti, které mají být součástí předkládáného projektu.

Vyhodnocení žádosti

Zaslané žádosti projednává Komise pro posuzování stavebních projektů, která ke každé žádosti vydá své doporučení. Projekt je buď podpořen, nepodpořen či je žadatel vyzván, o doplnění chybějících podkladů.

Výsledek posouzení je zpravidla znám po získání informací z MŠMT o celkovém objemu finančních prostředků na daný rok, zpravidla mezi únorem a dubnem. Výše poskytnuté dotace je uvedena v rozhodnutí, které je elektronicky rozesíláno ke schválení vedoucímu organizační jednotky.

Pravidla pro použití dotací, vyúčtování, potřebné formuláře a termíny jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok, která vychází zpravidla na začátku kalendářního roku (sekce ke Stažení).

Vyúčtování dotace

Vyúčtování dotace probíhá pomocí papírových formulářů, jejichž podepsaný originál (vedoucí OJ, revizní komise) je třeba doručit Kanceláře ústředí Junáka do stanoveného termínu, nejpozději do poloviny prosince (v daném dotačním období).

V případě nejasností či dotazů neváhejte kontaktovat Kancelář ústředí Junáka.

Petra Vlčková
koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2163x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu