....

Chyba na stránce: Dotace z MŠMT - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/dotace-z-msmt?autologin=1"

Dotace z MŠMT

Nejvýznamnějším poskytovatelem dotací pro Junák je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Peníze jsou jednotlivým organizačním jednotkám poskytovány buď automaticky (provozní dotace) nebo na základě žádosti/projektu (neorganizovaná mládež, dotace na stavby, atd.)

O dotace může žádat organizační jednotka Junáka podáním příslušné žádosti na ústředí Junáka ve stanoveném termínu. Kdy a jakým způsobem žádat o dotace je každoročně zveřejňováno ve Směrnici k žádostem o vybrané dotace, která upravuje dotace na neorganizovanou mládež a stavby (investičního a neinvestičního charakteru). Směrnice je zpravidla vydávána na konci letních prázdnin.

Na začátku nového dotačního období je vydávána Směrnice k dotacím organizačních jednotek, která upravuje vybrané typy dotací, určuje obecná dotační pravidla a uvádí závazné termíny pro vyúčtování dotací (viz. sekce ke stažení).

Dotace MŠMT

  Nahlásit chybu